image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Có lẽ chúng ta cần một cái nhìn khác (2 đề)

icon-time2/6/2023

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Có lẽ chúng ta cần một cái nhìn khác: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? Tác giả đã chỉ ra những thái độ nào của con người đối với công việc ? Chỉ ra các biện pháp tu từ và phân tích hiệu quả biểu đạt của chúng trong những câu văn sau trong văn bản? Vì sao chúng ta “không vì thèm khát vị thế cao sang này mà rẻ rúng công việc bình thường khác” ?

Đọc đoạn trích sau:

“Có lẽ chúng ta cần một cái nhìn khác. Rằng chẳng có ước mơ nào tầm thường. Và chúng ta học không phải để thoát khỏi nghề rẻ rúng này, để được làm nghề danh giá kia. Mà học để có thể làm điều mình yêu thích một cách tốt nhất và từ đó mang về cho bản thân thu nhập cao nhất có thể, một cách xứng đáng và tự hào. Mỗi một người đều có vai trò trong cuộc đời này và đều đáng được ghi nhận. Đó là lí do để chúng ta không vì thèm khát vị thế cao sang này mà rẻ rúng công việc bình thường khác. Cha mẹ ta, phần đông, đều làm công việc rất đỗi bình thường. Và đó là một thực tế mà chúng ta cần nhìn thấy. Để trân trọng. Không phải để mặc cảm. Để bình thản tiến bước. Không phải để tự ti. Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét rác trên những đường phố? Nếu tất cả đều là bác sĩ nổi tiếng thì ai sẽ là người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất cả đều là nhà khoa học thì ai sẽ là người tưới nước những luống rau? Nếu tất cả đều là kĩ sư phần mềm thì ai sẽ gắn những con chíp vào máy tính? Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày. Bởi luôn có một đỉnh cao cho mỗi nghề bình thường ”

(Phạm Lữ Ân – Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn, 2012) 

 Đọc hiểu Có lẽ chúng ta cần một cái nhìn khác

Đọc hiểu Có lẽ chúng ta cần một cái nhìn khác - Đề số 1

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? 

Câu 2: Tác giả đã chỉ ra những thái độ nào của con người đối với công việc ? 

Câu 3: Chỉ ra các biện pháp tu từ và phân tích hiệu quả biểu đạt của chúng trong những câu văn sau trong văn bản : Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét rác trên những đường phố? Nếu tất cả đều là bác sĩ nổi tiếng thì ai sẽ là người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất cả đều là nhà khoa học thì ai sẽ là người tưới nước những luống rau? Nếu tất cả đều là kĩ sư phần mềm thì ai sẽ gắn những con chíp vào máy tính? 

Câu 4: Vì sao chúng ta “không vì thèm khát vị thế cao sang này mà rẻ rúng công việc bình thường khác”?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1:

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận

Câu 2: 

Những thái độ của con người đối với công việc: thèm khát, rẻ rúng, trân trọng, mặc cảm, bình thản, tự ti

Câu 3: 

Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét rác trên những đường phố? Nếu tất cả đều là bác sĩ nổi tiếng thì ai sẽ là người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất cả đều là nhà khoa học thì ai sẽ là người tưới nước những luống rau? Nếu tất cả đều là kĩ sư phần mềm thì ai sẽ gắn những con chíp vào máy tính? 

- Các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn trên: Liệt kê, câu hỏi tu từ, điệp câu trúc

- Hiệu quả biểu đạt của chúng: 

+ Liệt kê: Tác giả liệt kê một loạt các nghề nghiệp bình thường (quét rác trên đường phố, dọn vệ sinh bệnh viện, tưới nước luống rau, gắn chíp vào máy tính) và đặt câu hỏi về ai sẽ làm những công việc này nếu tất cả mọi người đều là doanh nhân, bác sĩ, nhà khoa học, kỹ sư phần mềm. Việc liệt kê này nhấn mạnh sự đa dạng và cần thiết của các công việc bình thường trong xã hội.

+ Câu hỏi tu từ: Tác giả sử dụng câu hỏi tu từ để gợi mở và tạo ra sự tương tác với người đọc. Những câu hỏi như "ai sẽ quét rác trên những đường phố?" hay "ai sẽ là người dọn vệ sinh bệnh viện?" tạo ra sự suy ngẫm và khơi dậy tinh thần tự hỏi của người đọc về ý nghĩa của các công việc bình thường trong xã hội.

+ Điệp câu trúc: Câu văn sử dụng câu điệp câu trúc để thể hiện những tương phản giữa các công việc và nhấn mạnh vai trò quan trọng của những công việc bình thường. Ví dụ, "Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét rác trên những đường phố?" đặt ra một tình huống tưởng tượng để khẳng định rằng nếu mọi người đều theo đuổi các công việc cao cấp, thì ai sẽ đảm nhận những công việc cần thiết và quan trọng khác trong xã hội.

Câu 4:

Chúng ta không nên rẻ rúng công việc bình thường vì đó là công việc có ý nghĩa và đóng góp quan trọng đối với xã hội. Tác giả nhấn mạnh rằng mỗi công việc, dù nhỏ nhất và bình thường nhất, đều có giá trị và vai trò của nó. Việc chúng ta học không phải để thoát khỏi công việc bình thường và theo đuổi những công việc danh giá, mà để có thể làm điều mình yêu thích một cách tốt nhất và từ đó mang lại thu nhập cao nhất có thể. Tác giả khuyến khích chúng ta trân trọng và bình thản tiến bước trong công việc bình thường, không tự ti hay mặc cảm. Mỗi công việc đều có đỉnh cao của nó và chúng ta có thể vươn lên từng ngày để thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất và tự hào.


Đọc hiểu Có lẽ chúng ta cần một cái nhìn khác - Đề số 2

 Đọc hiểu Có lẽ chúng ta cần một cái nhìn khác

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2: Theo tác giả, vì sao chúng ta “không thèm khát vị thế cao sang này rẻ rúng công việc bình thường khác”? 

Câu 3: Anh/chị hiểu thế nào về ý kiến: "học để có thể làm điều mình yêu thích một cách tốt nhất và từ đó mang về cho bản thân thu nhập cao nhất có thể, một cách xứng đáng và tự hào"?

Câu 4: Anh/chị có đồng tình với quan niệm: "Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày. Bởi luôn có một đỉnh cao cho mỗi nghề bình thường"? Vì sao?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1:

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận

Câu 2:

Chúng ta không nên rẻ rúng công việc bình thường vì đó là công việc có ý nghĩa và đóng góp quan trọng đối với xã hội. Tác giả nhấn mạnh rằng mỗi công việc, dù nhỏ nhất và bình thường nhất, đều có giá trị và vai trò của nó. Việc chúng ta học không phải để thoát khỏi công việc bình thường và theo đuổi những công việc danh giá, mà để có thể làm điều mình yêu thích một cách tốt nhất và từ đó mang lại thu nhập cao nhất có thể. Tác giả khuyến khích chúng ta trân trọng và bình thản tiến bước trong công việc bình thường, không tự ti hay mặc cảm. Mỗi công việc đều có đỉnh cao của nó và chúng ta có thể vươn lên từng ngày để thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất và tự hào.

Câu 3: 

Ý kiến "học để có thể làm điều mình yêu thích một cách tốt nhất và từ đó mang về cho bản thân thu nhập cao nhất có thể, một cách xứng đáng và tự hào" cho thấy tác giả quan điểm rằng mục đích của việc học không chỉ để thoát khỏi công việc bình thường hay để đạt được một vị trí danh giá, mà để phát triển khả năng làm việc mình yêu thích và đạt được thành công về cả mặt tài chính và lòng tự hào. Tác giả khuyến khích việc học là một phương tiện để nâng cao kỹ năng và kiến thức, từ đó làm việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả trong lĩnh vực mà mình yêu thích.

Câu 4: 

Tôi hoàn toàn đồng tình với quan niệm: "Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày. Bởi luôn có một đỉnh cao cho mỗi nghề bình thường"? Vì: tất cả các công việc, dù có thể được xem là bình thường, đều có giá trị và có thể đạt đến một mức đỉnh cao. Quan trọng là cách chúng ta tiếp cận công việc và cống hiến của mình. Mỗi nghề nghiệp đều có vai trò và đóng góp quan trọng trong xã hội, và chúng ta có thể vươn lên từng ngày để trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Điều này khuyến khích sự đánh giá cao và phát triển bản thân, không chỉ tìm kiếm danh vọng hay vị trí cao hơn, mà còn trong việc thể hiện sự xuất sắc và sự tự hào trong công việc mình đang làm.

---------------------------------- 

Trên đây Topbee đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Có lẽ chúng ta cần một cái nhìn khác. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

Nguyễn Vân Anh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question