image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu con gà trống kiêu căng (2 đề)

icon-time25/4/2024

Hướng dẫn trả lời 2 đề Đọc hiểu con gà trống kiêu căng tự luận chi tiết giúp bạn ôn luyện đề thi Ngữ văn Đọc hiểu đạt kết quả cao


Nội dung bài Con gà trống kiêu căng

(1) Gà Trống Non có bộ lông đẹp tuyệt vời, (2) Lông đuôi của nó óng mượt, nhiều màu sắc, trông xa cứ ngỡ đuôi công. (3) Còn tiếng gáy của Gà Trống Non thì vừa dõng dạc, vừa âm vang (4) Gà Trống Non hãnh diện về bộ lông và tiếng gáy của nó lắm, vì thế nó sinh ra kiêu căng, coi thường Gà Tổ, Mèo Vàng. (5) Suốt ngày nó ưỡn ngực dạo chơi quanh sân, chẳng thèm ngó ngàng đến các bạn.

(Trích Con Gà Trống kiêu căng, Tuyển tập trò chơi, bài hát, thơ truyên mẫu giáo 5 - 6 tuổi, NXB Giáo dục Việt Nam, H. 2010, trang 101)


Đọc hiểu Con gà trống kiêu căng - Đề 1

Câu 1: Tìm các âm tiết có chứa nguyên âm đôi được thể hiện trên chữ viết trong đoạn văn trên.

Câu 2: Xác định các danh từ, động từ, tính từ có trong đoạn văn trên. 

Câu 3: Xác định các thành phần câu của các câu (1), (4), (5) trong đoạn văn trên và chỉ rõ kiểu câu theo cấu tạo ngữ pháp của các câu đó. 

Câu 4: Chỉ ra và phân tích giá trị biểu đạt của phương tiên tu từ nhân hóa được sử dụng trong đoạn văn trên. 

Đáp án

Câu 1:

- Các âm tiết có chứa nguyên âm đôi được thể hiện trên chữ viết trong đoạn văn trên là: “gà trống non”, “Lông đuôi của nó”,  “óng mượt, nhiều màu sắc”, "Còn tiếng gáy", “vừa dõng dạc, vừa âm vang”, “hãnh diện”, “kiêu căng”, “coi thường”, “Suốt ngày nó ưỡn ngực dạo chơi”.

Câu 2:

- Danh từ: Gà Trống Non, bộ lông, lông đuôi, nó, tiếng gáy, màu sắc, đuôi công, sự hãnh diện, kiêu căng, sự coi thường, Gà Tổ, Mèo Vàng, ngày, sân, bạn.

- Động từ: có, trông, gáy, hãnh diện, sinh ra, coi thường, ưỡn ngực, dạo chơi, ngó ngàng, đến

- Tính từ: đẹp tuyệt vời, óng mượt, nhiều, dõng dạc, âm vang, lắm, kiêu căng, suốt, chẳng thèm, quanh.

Câu 3: 

- Thành phần câu của các câu (1), (4), (5) trong đoạn văn trên và cấu tạo ngữ pháp của các câu đó: 

+ Câu 1: Gà Trống Non có bộ lông đẹp tuyệt vời: 

* Chủ ngữ: gà trống non

* Vị ngữ: có bộ lông đẹp tuyệt vời

* Cấu tạo: câu đơn đầy đủ chủ - vị

+ Câu 4: Gà Trống Non hãnh diện về bộ lông và tiếng gáy của nó lắm, vì thế nó sinh ra kiêu căng, coi thường Gà Tổ, Mèo Vàng.

* Chủ ngữ: Gà Trống Non

* Vị ngữ 1: hãnh diện về bộ lông và tiếng gáy của nó lắm

* Vị ngữ 2: sinh ra kiêu căng, coi thường Gà Tổ, Mèo Vàng

* Cấu tạo: câu ghép, gồm hai vế câu đơn đầy đủ chủ - vị (quan hệ hai vế câu: vì thế)

+ Câu 5: Suốt ngày nó ưỡn ngực dạo chơi quanh sân, chẳng thèm ngó ngàng đến các bạn.

* Chủ ngữ: nó

* Vị ngữ 1: ưỡn ngực dạo chơi quanh sân

* Vị ngữ 2: chẳng thèm ngó ngàng đến các bạn

* Cấu tạo: Câu ghép, gồm hai vế câu đơn đầy đủ chỉ vị 

Câu 4:

- Giá trị biểu đạt của phương tiên tu từ nhân hóa được sử dụng trong đoạn văn trên là: gợi liên tưởng tưởng tượng cho người đọc về hình ảnh con gà trống trở nên sinh động hơn, miêu tả con gà trống có ý thức như người. Tác giả nhằm gây ấn tượng sâu sắc cho người đọc giúp cho đoạn văn trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.


Đọc hiểu Con gà trống kiêu căng - Đề 2

Câu 1: Xác định các phương thức biểu đạt của đoạn trích sau đây?

Câu 2: Đoạn trích trên nói về vấn đề gì?

Câu 3: Anh/chị hãy nêu tác dụng của việc kết hợp các phương thức biểu đạt ?

Câu 4: Bài học mà anh/chị rút ra sau khi đọc đoạn trích trên ?

Đáp án

Câu 1: 

- Các phương thức biểu đạt của đoạn trích là: tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Câu 2:

- Đoạn trích trên nói về: Có một con gà trống có bộ lông đẹp và tiếng gáy vang qua đó thấy được thái độ và hành động của con gà trống kiêu căng, coi thường.

Câu 3:

- Tác dụng của việc kết hợp các phương thức biểu đạt là: giúp cho đoạn văn trở nên sinh động và hấp dẫn hơn, cho người đọc dễ hiểu về nội dung đoạn trích, giúp người đọc hình dung rõ ràng về Gà Trống Non, về bộ lông và tiếng gáy của nó. Người đọc có thể thấy hình ảnh con gà trống kiêu căng, hống hách vì ngoại hình của nó 

Câu 4:

- Bài học rút ra sau khi đọc đoạn trích trên: qua câu truyện trên cho chúng ta thấy rằng vẻ đẹp ngoại hình chỉ là một phần nhỏ, quan trọng hơn là phẩm chất bên trong của con người. Con người biết rèn luyện phẩm chất, giản dị và biết yêu thương, trân trọng người khác không được trở nên kiêu căng và coi thường một ai.

Kim Nhung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question