image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Hai mẹ con (3 đề)

icon-time3/4/2024

Đọc hiểu Hai mẹ con trắc nghiệm và tự luận chính xác nhất, bám sát cấu trúc chấm điểm của các Đề thi Ngữ văn phần Đọc hiểu.


Nội dung văn bản Đọc hiểu Hai mẹ con

HAI MẸ CON

Lần đầu mẹ đưa phương vào lớp 1, cô giáo kêu mẹ ký tên vào sổ , mẹ bẽn lẽn nói: “Tôi không biết chữ!”. Phương thương mẹ quá! Nó quyết định học cho biết chữ để chỉ giúp mẹ cách ký tên.

Sáng nào mẹ cũng đưa Phương đến lớp. Bữa đó, đi ngang qua đoạn lộ vắng giữa đồng, hai mẹ con chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường. Mẹ nói : “Tội nghiệp cụ sống một mình”. Rồi mẹ bảo Phương giúp mẹ một tay đỡ cụ lên, chở vào bệnh viện.

Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ, cô giáo lấy làm lạ, hỏi mãi. Phương không dám nói, trong đầu nó nghĩ : Lỗi tại mẹ! Nó lo bị nêu tên trong tiết chào cờ đầu tuần, bởi vi phạm nội quy. Nó thấy giận mẹ.

Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy. Mẹ dịu dàng dỗ dành. Phương vừa khóc vừa kể lại chuyện. Mẹ nói: “Không sao đâu con, để ngày mai mẹ xin lỗi cô giáo.”

Hôm sau, mẹ dẫn Phương đến lớp. Chờ cô giáo tới, mẹ nói điều gì với cô, cô cười và gật đầu.

Tiết chào cờ đầu tuần đã đến. Phương giật thót mình khi nghe cô hiệu trưởng nhắc tên mình: “Em Trần Thanh Phương… Em còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ người neo đơn, hoạn nạn… Việc tốt của em Phương đáng được tuyên dương”.

Tiếng vỗ tay làm Phương bừng tỉnh. Mọi con mắt đổ dồn về phía nó. Nó cúi gằm mặt xuống, cảm thấy ngượng nghịu và xấu hổ. Vậy mà nó đã giận mẹ!

(Theo: Nguyễn Thị Hoan)


Đọc hiểu Hai mẹ con (Trắc nghiệm) - Đề 1

Câu 1. Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?

A. Nghị luận        

B. Miêu tả                

C. Biểu cảm          

D. Tự sự    

Câu 2. Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Thứ nhất      

B. Thứ hai                  

C. Thứ ba          

D. Cả A và B

Câu 3. Ngay từ khi bắt đầu vào lớp 1, Phương đã quyết tâm học cho biết chữ để làm gì?

A. Để làm việc lấy tiền nuôi mẹ.

B. Để chỉ giúp mẹ cách đọc báo.

C. Để giúp mẹ ghi chép sổ sách.

D. Để chị giúp mẹ cách kí tên.

Câu 4. Câu văn: “Mẹ dịu dàng dỗ dành, Phương vừa khóc vừa kể lại chuyện” có bao nhiêu từ láy?

A. Một từ              

B. Hai từ                  

C. Ba từ              

D. Bốn từ

Câu 5. Cụm từ in đậm trong câu: "Nó cúi gầm mặt xuống, cảm thấy ngượng nghịu và xấu hổ." là loại cụm từ nào?

A. Cụm động từ     

B. Cụm danh từ       

C. Cụm tính từ  

D. Cụm trạng từ

Câu 6. Câu tục ngữ nào dưới đây phù hợp với ý nghĩa của câu chuyện?

A. Thương nhau củ ấu cũng tròn.

B. Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ.

C. Thương người như thể thương thân.

D. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

Câu 7. Trạng ngữ trong câu: "Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy" có chức năng gì?

A. Chỉ thời gian                                    

B. Chỉ mục đích

C. Chỉ nguyên nhân                              

D. Chỉ nơi chốn  

Đáp án

Câu 1. A => Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt là tự sự.  

Câu 2. C => Văn bản được kể theo ngôi thứ ba .

Câu 3. D => Để chị giúp mẹ cách kí tên.

Câu 4. B => Câu văn: “Mẹ dịu dàng dỗ dành, Phương vừa khóc vừa kể lại chuyện” có hai từ láy dịu dàng và dỗ dành.            

Câu 5. A => Cụm từ in đậm trong câu: "Nó cúi gầm mặt xuống, cảm thấy ngượng nghịu và xấu hổ." là cụm động từ.      

Câu 6. A => Thương nhau củ ấu cũng tròn.

Câu 7. D =>  Trạng ngữ trong câu: "Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy" có chức năng chỉ nơi chốn “nhà”.

Đọc hiểu Hai mẹ con

Đọc hiểu Hai mẹ con (Trắc nghiệm) - Đề 2

Câu 1: Chọn từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng: “Phương thương mẹ quá! Nó quyết định………………………cách ký tên”

A. Học thật giỏi.

B. Học thật giỏi để giúp mẹ.

C. Học cho biết chữ để chỉ giúp mẹ.

D. Học cho thành tài để giúp mẹ.

Câu 2: Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ các cách liên kết câu trong đoạn đầu của bài (“Lần đầu …………………cách ký tên”)?

A. Lặp từ ngữ; thay thế từ ngữ; dùng từ ngữ nối.

B. Lặp từ ngữ; dùng từ ngữ nối.

C. Thay thế từ ngữ; dùng từ ngữ nối.

D. Lặp từ ngữ; thay thế từ ngữ.

Câu 3: Vì sao sau buổi đi học muộn, Phương cảm thấy giận mẹ?

A.Vì Phương nghĩ rằng mẹ làm cho Phương bị vi phạm nội quy.

B. Vì Phương nghĩ rằng mẹ làm cho Phương sẽ bị nêu tên ở tiết chào cờ, bởi vi phạm nội quy

C. Vì Phương nghĩ rằng mẹ làm cho Phương ngượng nghịu xấu hổ.

D. Vì Phương nghĩ rằng mẹ làm cho Phương bị cô giáo hỏi mãi.

Câu 4: Theo em, vì sao khi được tuyên dương về việc giúp đỡ người neo đơn, hoạn nạn Phương lại cảm thấy “ngượng nghịu và xấu hổ” ?

A. Vì Phương nghĩ đó là thành tích của mẹ.

B. Vì Phương thấy mọi người đều nhìn mình.

C. Vì Phương trót nghĩ sai về mẹ và đã giận mẹ.

D. Vì Phương nghĩ việc đó không đáng khen.

u 5: Đoạn thứ ba của bài ( “Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ…………….thấy giận mẹ”) có mấy câu ghép?

A. 1 câu ghép

B. 2 câu ghép

C. 3 câu ghép

D. 4 câu ghép

Câu 6: Dựa vào bài tập đọc, xác định các câu tục ngữ dưới đây đúng hay sai? Khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”

A. Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ.

B. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ ngỏ. 

C. Thương người như thể thương thân.

D. Thương nhau củ ấu cũng tròn.

Đáp án

Câu 1. C => Phương thương mẹ quá! Nó quyết định học cho biết chữ để chỉ giúp mẹ cách ký tên.

Câu 2. A => Lặp từ ngữ; thay thế từ ngữ; dùng từ ngữ nối.

Câu 3. B =>  Sau buổi đi học muộn, Phương cảm thấy giận mẹ vì Phương nghĩ rằng mẹ làm cho Phương sẽ bị nêu tên ở tiết chào cờ, bởi vi phạm nội quy.

Câu 4. D => Khi được tuyên dương về việc giúp đỡ người neo đơn, hoạn nạn Phương lại cảm thấy “ngượng nghịu và xấu hổ” vì Phương nghĩ việc đó không đáng khen.

Câu 5. B => Đoạn thứ ba của bài ( “Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ…………….thấy giận mẹ”) có hai câu ghép. 

Câu 6. 

A. Đúng 

B. Sai 

C. Đúng 

D.  Đúng


Đọc hiểu Hai mẹ con (Tự luận) - Đề 3

Câu 1. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) nêu cảm nhận của em về nhân vật Phương trong câu truyện trên. 

Câu 2. Tìm từ đồng nghĩa với từ giúp đỡ và đặt câu với từ đó?

Câu 3. Bộ phận vị ngữ trong câu: “Bữa đó, đi ngang qua đoạn lộ vắng giữa đồng, hai mẹ con chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường” là những từ ngữ nào?

Câu 4. Em sẽ làm gì nếu gặp một cụ già nằm ngất bên đường?

Câu 5. Vào vai Phương, viết những điều Phương muốn nói lời xin lỗi mẹ ( Viết 2 – 3 câu).

Đáp án

Câu 1.

Phương trong câu chuyện trên là một cô bé thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng cũng rất nóng tính, chưa trưởng thành nên hay giận dỗi mẹ. Cô bé là người con hiếu thảo, qua chi tiết mẹ không biết viết chữ để ký tên, trong thân tâm bé Phương đã quyết định sẽ học cho biết chữ để chỉ giúp mẹ cách ký tên, cô bé cũng rất tốt bụng khi cùng mẹ đưa cụ Tám lên viện nhưng sau đó bị cô giáo gặng hỏi chuyện đi muộn, cô bé lại cảm thất rất giận và đổ lỗi cho mẹ. Nhưng sau đó vấn đề được giải quyết, cô bé không bị phê bình trước trường mà còn được khen ngợi, điều đó khiến cho bé Phương thấy xấu hổ, thẹn với lòng vì vô cớ giận dỗi mẹ. Từ đó chúng ta thấy được rằng Phương còn là cô bé biết sai biết sửa, nhận thức được những điều đúng đắn về mọi chuyện khi đã được giải quyết, và hơn hết cô bé rất yêu mẹ mình, là một người con hiếu thảo, với đức tính đó trong tương lai cô bé sẽ ngày càng được phát triển, thành công ơn. 

Câu 2. 

- Từ đồng nghĩa với từ giúp đỡ: Đỡ đần, phụ giúp,..

Ví dụ: 

+ Em thường đỡ đần giúp mẹ chăm em.

+ Mỗi khi rảnh em luôn phụ giúp mẹ làm việc nhà.

Câu 3. 

-  Bộ phận vị ngữ trong câu: “Bữa đó, đi ngang qua đoạn lộ vắng giữa đồng, hai mẹ con chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường” là chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường.

Câu 4. 

- Nếu gặp một cụ già nằm ngất bên đường em sẽ tìm người lớn ở xung quanh để gọi cho bệnh viện hoặc cùng họ đưa bà lên bệnh viện. 

Câu 5. 

- Đóng vai Phương nói lời xin lỗi với mẹ: Mẹ ơi! hôm qua con đã vô cớ giận vì bị cô hỏi sao đến muộn, con không biết giải thích với cô, con sợ sẽ bị phạt, vi phạm nội quy nên con đã giận dỗi, thái độ với mẹ, con xin lỗi, sau con sẽ không như vậy nữa, mẹ tha lỗi cho con nhé.

Hoàng Như Quỳnh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question