image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Jules Verne đã nói người năng động sẽ thành công

icon-time10/12/2023

Cái tôi “lười biếng” chắc hẳn đều tồn tại trong mỗi con người, cách để mỗi người xử lí cái lười biếng đó đều mang một phong cách riêng. Để thấy rằng quy luật chung của phương pháp hóa sự “lười biếng” trên hãy cùng Topbee trả lời đọc hiểu Jules Verne đã nói người năng động sẽ thành công.

Đọc hiểu jules verne đã nói người năng động sẽ thành công

Đọc hiểu Jules Verne đã nói người năng động sẽ thành công

Câu 1. Đoạn trích trên bàn về vấn đề gì?

Câu 2. Chỉ ra ít nhất là 2 biểu hiện của sự lười biếng được nhắc đến trong văn bản.

Câu 3. Anh/ chị hãy tìm 1 biện pháp tu từ có trong đoạn cuối văn bản trên.

Câu 4. Tìm 1 lời dẫn trực tiếp có trong văn bản.

Câu 5. Dựa vào nội dung văn bản, hãy đặt 1 câu có sử dụng phép tu từ so sánh.

Câu 6. Từ đoạn trích trên anh/ chị đã rút ra được bài học như thế nào?

Đọc hiểu Jules Verne đã nói người năng động sẽ thành công

Trả lời đọc hiểu 

Câu 1.

- Đoạn trích trên bàn về vấn đề: “Người năng động sẽ thành công”.

Câu 2.

- Hai biểu hiện của sự lười biếng:

+ Những người mang tật lười biếng nhưng lại muốn hưởng nhiều, thích dựa vào sự giúp đỡ của người khác hay cầu vận may mà không chịu nỗ lực. 

+ Họ luôn lánh nặng tìm nhẹ, hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. 

Câu 3.

- Biện pháp tu từ có trong đoạn văn cuối: Liệt kê

+ Liệt kê các biểu hiện của sự lười biếng

Câu 4.

- Lời dẫn trực tiếp có trong văn bản:

“Người năng động sẽ thành công, còn người lười biếng sống vô vị và không tránh khỏi sẽ lụi tàn".

Câu 5.

- Đặt câu có sử dụng phép tu từ so sánh:

+ Bạn hãy sống năng lượng như những bông hướng dương, lan tỏa vô vàn sự tích cực đến thế giới này. 

Câu 6.

- Đoạn trích trên đã truyền tải đến độc giả một thông điệp ý nghĩa về giá trị của tính năng động cần được tồn tại với con người trong cuộc sống. Chúng ta nên đặt sự năng động lên trên sự lười biếng, dùng chính năng lượng tích cực đó để xóa nhòa những năng lượng tiêu cực của bản thân. Đồng thời cần nhận thức được kết quả của sự lười biếng là khiến bản thân sớm lụi tàn, còn nếu sự năng động luôn tồn tại thì bản thân mỗi chúng ta sẽ chinh phục thành công của cuộc đời.

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question