image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu không ai có thể tránh khỏi nghịch cảnh của đời người

icon-time5/12/2023

Cùng Topbee trả lời Đọc hiểu không ai có thể tránh khỏi nghịch cảnh của đời người để thấy rằng mỗi chúng ta cần có nghị lực và sự nỗ lực để vượt qua những thử thách của cuộc đời.


Đọc hiểu không ai có thể tránh khỏi nghịch cảnh của đời người - Đề 1 (Trắc nghiệm)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích trên

A. Tự sự

B. Nghị luận

C. Biểu cảm

D. Thuyết minh

Câu 2. Theo tác giả “Nghịch cảnh” được hiểu như thế nào? 

A. Nghịch cảnh là cái bẫy, nhưng nó không phải là cái bẫy đáng sợ nhất.

B. Nghịch cảnh là hoàn cảnh khó khăn mà con người cần vượt qua trong cuộc đời.

C. Nghịch cảnh là cơ hội để ta bước đến một vị trí cao hơn.

D. Nghịch cảnh là nghị lực xuất phát ra từ trong tình cảnh tuyệt vọng. 

Câu 3. Chỉ ra phép liên kết được sử dụng trong câu: Nghịch cảnh là cái bẫy, nhưng nó không phải là cái bẫy đáng sợ nhất.

A. Phép nối

B. Phép lặp

C. Phép thế

D. Phép điệp

Câu 4. Thông điệp tác giả muốn truyền tải đến trong đoạn trích trên là gì? 

A. Để thành công mỗi chúng ta cần có nghị lực và sự nỗ lực để vượt qua nghịch cảnh.

B. Nghịch cảnh là cái bẫy khó khăn cần chúng ta chinh phục.

C. Nghịch cảnh là những khó khăn của cuộc sống vì thế chúng ta cần vượt qua để chinh phục bản thân. 

D. Tất cả phương án trên

Câu 5. Bài học anh chị rút ra được từ đoạn trích trên là:

A. Đối mặt với những nghịch cảnh chúng ta nên dừng lại và nhờ sự giúp đỡ từ người khác

B. Những nghịch cảnh là cửa ải khó nhằn, vậy nên mỗi chúng ta hãy bỏ cuộc và theo đuổi lí tưởng đơn giản hơn. 

C. Mỗi cá nhân cần có trong mình sự nỗ lực và nghị lực để vượt qua nghịch cảnh.

D. Hãy luôn coi nghịch cảnh là thử thách, sẵn sàng vượt qua bằng mọi giá.

Trả lời đọc hiểu

Câu 1: B. Nghị luận

Câu 2: A. Nghịch cảnh là cái bẫy, nhưng nó không phải là cái bẫy đáng sợ nhất.

Câu 3: A. Phép nối

=>> Từ nối: Nhưng

Câu 4: A. Để thành công mỗi chúng ta cần có nghị lực và sự nỗ lực để vượt qua nghịch cảnh.

Câu 5: C. Mỗi cá nhân cần có trong mình sự nỗ lực và nghị lực để vượt qua nghịch cảnh.

Đọc hiểu không ai có thể tránh khỏi nghịch cảnh của đời người

Đọc hiểu không ai có thể tránh khỏi nghịch cảnh của đời người - Đề 2 (Tự luận)

Câu 1.“Loại phấn đấu” mà tác giả đề cập trong đoạn (1) là gì?

Câu 2.Theo tác giả, cách tốt nhất khi muốn kiểm nghiệm phẩm cách của một người là gì?

Câu 3.Theo anh/ chị, tại sao tác giả cho rằng: “Điều mà bất cứ người thành công nào ta nhớ đến đầu tiên không phải là thành tựu mà là thất vọng của họ”?

Câu 4.Anh/chị có đồng tình với ý kiến của tác giả: “Nghịch cảnh là cái bẫy, nhưng nó không phải là cái bẫy đáng sợ nhất”? Vì sao?

Trả lời đọc hiểu

Câu 1.

“Loại phấn đấu” mà tác giả đề cập trong đoạn (1): đứng dậy trong nghịch cảnh/nghị lực xuất phát ra trong tình cảnh tuyệt vọng.

Câu 2.

Theo tác giả, cách tốt nhất khi muốn kiểm nghiệm phẩm cách của một người là xem thái độ của anh ta trong nghịch cảnh ra sao.

Câu 3.

Tác giả cho rằng: Điều mà bất cứ người thành công nào ta nhớ đến đầu tiên không phải là thành tựu mà là thất bại của họ, vì thất bại của người thành công trong thực tế đã nâng cao giá trị của thành tựu mà họ đạt được; cho thấy sự nỗ lực, ý chí, bản lĩnh của con người…

Câu 4. 

Em đồng tình với ý kiến của tác giả vì:

Nghịch cảnh là cái bẫy, nhưng nó không phải là cái bẫy đáng sợ nhất. Bởi lẽ những khó khăn, thử thách lớn trong nghịch cảnh thường khiến con người rơi vào cái “bẫy”, khiến họ trở nên sợ hãi, nhụt chí, đôi khi dễ dàng đầu hàng. Tuy nhiên đó lại không phải là cái bẫy đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất lại nằm ở chính thái độ đầu hàng, run sợ của con người trước nghịch cảnh…

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question