Đọc hiểu lễ hội đua đậm nét truyền thống văn hóa đặc sắc của bà con Khmer

icon-time2/1/2024

Mỗi dân tộc lại có những nét văn hóa, truyền thống riêng biệt. Hãy cùng Topbee trả lời những câu hỏi đề Đọc hiểu lễ hội đua đậm nét truyền thống văn hóa đặc sắc của bà con Khmer nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Đọc hiểu lễ hội đua đậm nét truyền thống văn hóa đặc sắc của bà con Khmer - ảnh 1

Đọc hiểu lễ hội đua đậm nét truyền thống văn hóa đặc sắc của bà con Khmer

Câu 1. Những dấu hiệu nào trong văn bản giúp bạn nhận biết đó là bản tin?

Câu 2. Chỉ ra một đoạn trong văn bản có lồng ghép yếu tố miêu tả?

Câu 3. Trong văn bản có sử dụng yếu tố phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ không? Chỉ ra bằng chứng văn bản có sử dụng?

Câu 4. Tác dụng của việc sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản trên?

Câu 5. Nhận xét về cách đặt nhan đề của văn bản?

Đọc hiểu lễ hội đua đậm nét truyền thống văn hóa đặc sắc của bà con Khmer - ảnh 2

Trả lời

Câu 1.

- Những dấu hiệu trong văn bản giúp nhận biết đó là bản tin:

+ Có thời gian và địa điểm cụ thể xảy ra sự việc

+ Có người thực hiện bản tin đó

+ Có hình ảnh giới thiệu cho bản tin đó

Câu 2.

- Đoạn văn có lồng ghép yếu tố miêu tả là: Chia sẻ về Hội đua bò năm nay, Hòa thượng Chau Sơn Hy, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tri Tôn, trụ trì chùa Sà Lôn cho biết: “Tổ chức Hội đua bỏ nhân dịp Lễ Sene Dolta tôi cảm thấy rất phấn khởi, bởi vì người dân nhộn nhịp đến xem, các đôi bỏ đến đua cũng rất nhiều...đó là điều phấn khởi. Quy mô tổ chức năm nay cũng lớn hơn mỗi năm, bởi vị mỗi năm mình lại rút kinh nghiệm để sắp xếp tốt hơn".

Câu 3.

- Trong văn bản có sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ là hình ảnh trong bài

Câu 4.

- Giúp độc giả hiểu hơn về những vấn đề đang được nói tới trong văn bản

Câu 5.

- Cách đặt tên cho văn bản giúp cho độc giả biết được vấn đề đang được nói tới, qua đó hiểu được những nét đặc sắc về văn hóa truyền thống của người dân Khmer

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question