image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Lớn từ đỉnh núi của Nguyễn Kim Ngân

icon-time4/3/2024

Hãy cùng Topbee hướng dẫn trả lời Đọc hiểu Lớn từ đỉnh núi của Nguyễn Kim Ngân để thấy được hình ảnh của những anh hùng đã đấu tranh dành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi

Đưa con lớn theo chiến tranh còn đó
Những ngày tàn cư qua rừng, qua hồ
Chặt lồ ô để hút nước trong khe
Khi lan tràn nạn đói khắp miền quê
Bờ củ chuối, hàng tào nhơn trụi là
Những buổi mai trên đỉnh đồi đói là
Nhìn phi cơ bay thả đập, thả cầu
Trưa cháy làng từng cột khỏi lên cao
Nghe hận nước càng cày sâu trên đá
Tơi là ngày đông, áo và quàng tháng hạ
Đập lựu đạn vào đầu ném cũng chết giặc Tây
Máu anh hùng càng dậy lớn hôm nay
Nghe khắp nước rợp chân người Việt sống.

(Nguyễn Kim Ngân, Lớn từ đỉnh núi, Nguồn: thivien.net) 


Đọc hiểu Lớn từ đỉnh núi của Nguyễn Kim Ngân

Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản trên (0,25 điểm)

Câu 2. Nêu nội dung chính của những câu thơ sau: (0,75 điểm)

Cha đến trường đào hầm trú cho con

Rồi ra đi, tiếng võng mẹ mỏi mòn

Đưa con lớn theo chiến tranh còn đó

Câu 3. Câu thơ “Nghe khắp nước rợp chân người Việt sống" có thể được hiểu như thể nào? (1,0 điểm)

Câu 4. Đọc câu thơ “Máu anh hùng càng dậy lớn hôm nay” và tìm biểu hiện trong thực tế thời đại ngày nay.(1,0 điểm)  

Đọc hiểu Lớn từ đỉnh núi của Nguyễn Kim Ngân

Trả lời câu hỏi đọc hiểu  

Câu 1

 Thể thơ của văn bản trên: Tự do

Câu 2 

Nội dung chính của những câu thơ trên là Hình ảnh người cha luôn hi sinh thân mình vì con cái, gia đình, hi sinh thân mình cho đất nước.

Câu 3 

Câu thơ “Nghe khắp nước rợp chân người Việt sống" có thể được hiểu: Những bước chân vững vàng của người lính đang hành quân, tiếng bước chân của những con người Việt Nam kiên cường đang đấu tranh để dành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Câu 4

Biểu hiện trong thực tế thời đại ngày nay qua câu thơ “Máu anh hùng càng dậy lớn hôm nay”: Nhờ có sự hi sinh, dũng cảm, anh dũng của những anh hùng đã đấu tranh dành độc lập, tự do cho dân tộc. Dân tộc Việt Nam ta ngày càng phát triển vững mạnh, sánh vai với các cường quốc, chúng ta luôn biết ơn các anh hùng và bày tỏ qua các hoạt động cụ thể như Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa…

Quan Diễm Quỳnh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question