image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu lòng biết ơn là một trí tuệ tuyệt vời trong cuộc sống

icon-time16/5/2024

Hướng dẫn trả lời đề Đọc hiểu lòng biết ơn là một trí tuệ tuyệt vời trong cuộc sống chi tiết, chính xác giúp bạn ôn luyện đề thi Ngữ văn Đọc hiểu đạt kết quả cao

Đọc đoạn ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi

Lòng biết ơn là một trí tuệ tuyệt vời trong cuộc sống, xuất phát từ tình yêu và hy vọng. Lòng biết ơn là một cảm giác đẹp, một tâm lý lành mạnh, một lương tâm và một động lực. Với lòng biết ơn, cuộc sống sẽ được nuôi dưỡng và ảnh sáng tinh khiết sẽ luôn lóe lên.

Luôn biết ơn, luôn bày tỏ lòng biết ơn và tha thứ ngay cả với những người đã làm tổn thương chính mình, cuộc sống sẽ đủ đầy, hạnh phúc. Người biết ơn cuộc đời, cuộc đời sẽ đền đáp.

Biết ơn cha mẹ, biết ơn món quà của thiên nhiên, biết ơn những món ăn ngọt ngào, biết ơn sự ấm áp của quần áo, biết ơn hoa lá, cỏ cây và côn trùng, biết ơn về nghịch cảnh đau khổ, biết ơn cả đối thủ [...].

Chỉ những người biết ơn mới có thể gặt hái được nhiều hạnh phúc hơn trong cuộc sống và họ cũng có thể từ bỏ sự đổ lỗi vô nghĩa. Những người biết ơn sẽ tràn đầy sức sống, cởi mở và khôn ngoan, họ luôn nhận được may mắn và cuộc sống ít gặp rắc rối.

(Trích báo điện tử Nhịp cầu đầu tư, số ra ngày 4/6/2020)


Đọc hiểu lòng biết ơn là một trí tuệ tuyệt vời trong cuộc sống

Câu 1. Xác định kiểu văn bản của đoạn trích trên.

A. Văn bản nghị luận.

B. Văn bản thông tin.

C. Văn bản tự sự.

D. Văn bản biểu cảm.

Câu 2. Theo tác giả, lòng biết ơn của con người xuất phát từ đâu?

A. Mong muốn của mỗi người.

B. Tình yêu và hi vọng.

C. Tác động từ người xung quanh.

D. Sự dạy bảo của cha mẹ.

Câu 3. Theo đoạn văn in đậm, người biết ơn cuộc đời sẽ thu được kết quả gì?

A. Tâm hồn được nuôi dưỡng.

B. Cuộc đời sẽ đền đáp.

C. Tràn đầy sức sống.

D. Cuộc sống ít gặp rắc rối.

Câu 4. Đoạn văn in đậm sử dụng phép liên kết nào?

A. Phép nối.

B. Phép thế.

C. Phép lặp.

D. Cả ba phép trên.

Câu 5. Dòng nào gồm các từ Hán Việt có yếu tố nhân nghĩa là người?

A. Nhân đạo, nguyên nhân.

B. Nhân ái, nhân quả.

C. Nguyên nhân, nhân quả.

D. Nhân ái, nhân nghĩa.

Câu 6. Nội dung chính của văn bản trên là gì?

A. Biểu hiện và vai trò của lòng biết ơn trong cuộc sống.

B. Khái niệm lòng biết ơn của con người trong cuộc sống.

C. So sánh lòng biết ơn với các phẩm chất khác của con người.

D. Phân biệt lòng biết ơn với sự vô ơn, bạc bẽo của con người.

Đọc hiểu lòng biết ơn là một trí tuệ tuyệt vời trong cuộc sống

Trả lời câu hỏi

Câu 1: A. Văn bản nghị luận. => Có cách lập luận, luận điểm

Câu 2: B. Tình yêu và hi vọng. => Lòng biết ơn là một trí tuệ tuyệt vời trong cuộc sống, xuất phát từ tình yêu và hy vọng.

Câu 3: B. Cuộc đời sẽ đền đáp. => Người biết ơn cuộc đời, cuộc đời sẽ đền đáp

Câu 4: A. Phép nối.

Câu 5: D. Nhân ái, nhân nghĩa.

Câu 6: A. Biểu hiện và vai trò của lòng biết ơn trong cuộc sống. => Dựa vào nội dung văn bản

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question