image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Mã Giám Sinh mua Kiều trắc nghiệm

icon-time1/3/2024

Truyện Kiều là một tác phẩm vô cùng nổi tiếng, trong đó đáng chú ý là đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều. Hãy cùng tìm hiểu qua Đọc hiểu Mã Giám Sinh mua Kiều trắc nghiệm nhé.

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Gần miền có một mụ nào
Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh
Hỏi tên, rằng:"Mã Giám Sinh"
Hỏi quê, rằng:"Huyện Lâm Thanh cũng gần"
Qúa niên trạc ngoại tứ tuần
Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao
Trước thầy sau tớ lao xao
Nhà băng đưa mối rước vào lầu trang

(SGK Ngữ văn 9, tập một)


Đọc hiểu Mã Giám Sinh mua Kiều trắc nghiệm

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng để khắc họa nhân vật trong đoạn trích trên.

A. Tự sự

B. Miêu tả

C. Nghị luận

D. Thuyết minh

Câu 2: Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào?

A. Kiều ở lầu Ngưng Bích

B. Mã giám Sinh mua Kiều

C. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

D. Lục Vân Tiên gặp nạn

Câu 3: Từ “tứ tuần” trong văn bản trên được hiểu là?

A. Bốn tuần lễ

B. Bốn năm

C. Bốn mươi tuổi

D. Mười bốn tuổi

Câu 4: Các từ láy có trong đoạn trích trên là?

A. Nhẵn nhụi, bảnh bao, lao xao

B. Nhẵn nhụi, bảnh bao, tứ tuần

C. Lầu trang, bảnh bao, lao xao

D. Lầu trang, mụ nào, tứ tuần

Câu 5: Diện mạo Mã giám Sinh được khắc họa như thế nào trong đoạn trích trên? 

A. Khôi ngô tuấn tú

B. Khỏe mạnh anh hùng

C. Kệch cỡm, lố bịch

D. Cả ba 

Đọc hiểu Mã Giám Sinh mua Kiều trắc nghiệm

Trả lời đọc hiểu 

Câu 1.  Đáp án: B

Giải thích: Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt miêu tả để khắc họa nhân vật Mã Giám Sinh.

Câu 2. Đáp án: B

Giải thích: Đoạn trích trên được trích trong văn bản Mã giám Sinh mua Kiều

Câu 3. Đáp án: C

Giải thích: Từ “tứ tuần” trong văn bản trên được hiểu là bốn mươi tuổi (số tuổi của Mã Giám Sinh).

Câu 4. Đáp án: A

Giải thích: Các từ láy: Nhẵn nhụi, bảnh bao, lao xao.

Câu 5. Đáp án: C

Giải thích: Mã giám Sinh hiện lên với sự kệch cỡm của người đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn chải chuốt.

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question