Đọc hiểu Món lạ miền Nam

icon-time6/12/2023

“Món lạ miền Nam” là một đoạn trích từ suy nghĩ của tác giả Vũ Bằng. Hãy cùng Topbee trả lời các câu hỏi đề Đọc hiểu Món lạ miền Nam nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Đọc hiểu món lạ miền nam - ảnh 1

Đọc hiểu Món lạ miền Nam

Câu 1. Đoạn trích trên thuộc thể loại nào mà em đã học? Nêu một đặc điểm nhận biết thể loại đó qua đoạn trích.

Câu 2. Trong đoạn trích, tác giả đã thưởng thức những món ăn nào của miền Nam?

Câu 3. Xác định một phó từ trong câu sau: Miền Nam nước Việt có nhiều thức ngon lành lắm, sao không sưu tầm lại mà viết thành một cuốn nữa coi chơi?

Câu 4. Nêu công dụng của dấu chấm lửng trong đoạn trích trên.

Câu 5. Qua tác phẩm “Món lạ miền Nam”, tác giả thể hiện tình cảm gì của mình đối với quê hương, đất nước?

Đọc hiểu Món lạ miền Nam - ảnh 2

Trả lời Đọc hiểu Món lạ miền Nam

Câu 1.

- Đoạn trích trên thuộc thể loại: Tùy bút.

- Đặc điểm nhận diện thể loại của đoạn trích trên: Lồng ghép những nhận định, suy nghĩ của tác giả trong đó.

Câu 2.

- Trong đoạn trích, tác giả đã thưởng thức những món ăn của miền Nam: nem Thủ Đức, phá lầu Lồ Ô, tóp mỡ nhiễn đường ở Sa Đéc, thịt bò bảy món Bà Hom, mì Cột Đèn Năm Ngọn.

Câu 3.

- Phó từ “không”: chỉ sự phủ định.

Câu 4.

- Dấu chấm lửng trong câu trên để chỉ rằng đoạn trích đã lược bỏ bớt đi một phần khác trong cả văn bản.

Câu 5.

- Qua tác phẩm “Món lạ miền Nam”, tác giả thể hiện tình cảm quý mến, yêu thương, cũng như trân trọng của mình đối với quê hương, đất nước.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question