image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu ngày 4/1, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia

icon-time3/10/2023

Việc hội nhập quốc tế hiện nay vô cùng quan trọng và cần thiết, đó là xu hướng toàn cầu hoá, có vô số bài viết về chủ đề này. Sau đây, mời các em tham khảo đọc hiểu ngày 4/1, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (trắc nghiệm).

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

  “Ngày 4/1, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp tổ chức Tọa đàm: Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới hướng tới những phẩm chất của "công dân toàn cầu".

Chia sẻ với các đại biểu thanh niên tại buổi tọa đàm, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế có cả những mặt tích cực và mặt tiêu cực tác động đến kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa...của từng dân tộc, đất nước, người dân, trong đó đặc biệt là giới trẻ. Thanh niên Việt Nam ra ngoài thế giới phải có tư cách, phẩm chất, phải có hiểu biết, kiến thức, hành xử có văn hóa với bạn bè thế giới. Đặc biệt phải chú trọng tìm hiểu, học hỏi những tinh hoa của thế giới, đồng thời phải giữ gìn bản sắc của dân tộc.

Ông nhấn mạnh muốn hội nhập quốc tế, giới trẻ phải chú trọng hai yếu tố là "tử tế" và "tức khí". "Tức khí" theo ông chính là lòng tự ái dân tộc, là tinh thần vượt khó vươn lên. Đây chính là tinh thần đã thúc giục bao nhiêu lớp thanh niên Việt Nam xả thân vì đất nước suốt quá trình lịch sử. Việt Nam có nhiều lợi thế với lực lượng lao động đông đảo, phong phú về tài nguyên... nhưng nếu không có "tức khí" sẽ không thể hội nhập thành công, sánh vai cùng các quốc gia trên thế giới.

Xuân Tùng (TTXVN - 4/1/2017)


Đọc hiểu ngày 4/1, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia 

Đọc hiểu ngày 4/1, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia - ảnh 1

Câu 1: Thể loại của văn bản trên là gì?

A. Văn bản thông tin

B. Văn bản thuyết minh

C. Văn bản tự sự

D. Văn bản miêu tả

Câu 2: Nội dung của văn bản trên là gì?

A. Đưa tin về buổi tọa đàm: “Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới hướng tới những phẩm chất của "công dân toàn cầu"”, diễn ra ngày 4/1/2017, tại trung tâm Thông tấn Quốc gia

B. Ý kiến của nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan về những phẩm chất mà người thanh niên cần có trong thời kì hội nhập.

C. Đưa tin về buổi tọa đàm về Hội nhập thế giới

D. Đưa tin về buổi tọa đàm: “Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới hướng tới những phẩm chất của "công dân toàn cầu"”, diễn ra ngày 4/1/2017, tại trung tâm Thông tấn Quốc gia; và ý kiến của nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan về những phẩm chất mà người thanh niên cần có trong thời kì hội nhập.

Câu 3: Ý nào bao gồm những từ Hán Việt có trong văn bản?

A. Quốc gia, công dân, kiến thức

B. Quốc gia, công dân, lao động

C. Quốc gia, người dân, kiến thức

D. Quốc gia, giới trẻ, kiến thức

Câu 4: Nghĩa của từ công dân là gì?

A. Là người được được công nhận trong một quốc gia

B. Là người được hưởng quyền lợi và đảm nhiệm nghĩa vụ theo quy định của hiến pháp và pháp luật trong một cuốc gia.

C. Người có quốc tịch

D. Người có quốc tịch, được hưởng quyền lợi và đảm nhiệm nghĩa vụ theo quy định của hiến pháp và pháp luật trong một cuốc gia.

 Câu 5: Vì sao ông Vũ Khoan cho rằng thanh niên Việt Nam cần có “tức khí”?

A. Vì thanh niên Việt Nam ra ngoài thế giới phải có tư cách, phẩm chất, phải có hiểu biết, kiến thức, hành xử có văn hóa với bạn bè thế giới.

B. Vì đây chính là tinh thần thúc giục thanh niên Việt Nam vượt khó vươn lên để có đủ khả năng hội nhập thành công, sánh vai cùng các quốc gia trên thế giới.

C. Vì Việt Nam có nhiều lợi thế với lực lượng lao động đông đảo, phong phú về tài nguyên...

D. Cả ba đáp án trên

Câu 6: Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI đặc điểm ngôn ngữ trong văn bản?

A. Cung cấp thông tin thời sự

B. Sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật

C. Lối viết ngắn gọn

D. Văn phong sinh động, hấp dẫn

Câu 7. Theo tác giả, “tức khí” có nghĩa là gì?

A. Là lòng tự ái dân tộc, là tinh thần vượt khó vươn lên.

B. Chiều hướng phát triển tốt, xấu của sự vật, sự việc theo quy luật tự nhiên, tại một thời điểm cụ thể, theo thuật phong thủy

C. Cảm xúc của con người

D. Đặc điểm của cá nhân thể hiện ở cường độ, nhịp độ các hoạt động tâm lí

Câu 8. Theo tác giả, thanh niên Việt Nam ra ngoài thế giới cần?

A. Có tư cách, phẩm chất, phải có hiểu biết, kiến thức, hành xử có văn hóa với bạn bè thế giới.

B. Đặc biệt phải chú trọng tìm hiểu, học hỏi những tinh hoa của thế giới, đồng thời phải giữ gìn bản sắc của dân tộc.

C. Cần có lòng tự ái dân tộc và tinh thần vượt khó vươn lên.

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 9: Qua văn bản, trình bày suy nghĩ của anh/chị về hai yếu tố: "tử tế" và "tức khí" mà thanh niên Việt Nam cần có.

Câu 10:  Nêu tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (trình bày bằng một đoạn văn 5-7 câu)

Đọc hiểu ngày 4/1, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia - ảnh 2

Trả lời đọc hiểu ngày 4/1, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia 

Câu 1: Chọn A. Văn bản thông tin

-> Vì văn bản có lối viết vô cùng ngắn gọn, cung cấp những thông tin của một văn bản thời sự. 

Câu 2: Chọn D. Đưa tin về buổi tọa đàm: “Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới hướng tới những phẩm chất của "công dân toàn cầu"”, diễn ra ngày 4/1/2017, tại trung tâm Thông tấn Quốc gia; và ý kiến của nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan về những phẩm chất mà người thanh niên cần có trong thời kì hội nhập.

Câu 3: Chọn A. Quốc gia, công dân, kiến thức

-> Những từ này là từ mượn Hán-Việt xuất hiện trong bài.

Câu 4: Chọn D. Người có quốc tịch, được hưởng quyền lợi và đảm nhiệm nghĩa vụ theo quy định của hiến pháp và pháp luật trong một cuốc

Câu 5: Chọn B. Vì đây chính là tinh thần thúc giục thanh niên Việt Nam vượt khó vươn lên để có đủ khả năng hội nhập thành công, sánh vai cùng các quốc gia trên thế giới.

-> Vì “tức khi” là yếu tố quan trọng mà mỗi thanh niên cần có, kiên trì và không chùn bước, là lòng tự ái của dân tộc ta.

Câu 6: Chọn B. Sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật

-> Vì văn bản thông tin đòi hỏi sự ngắn gọn, xúc tích cho nên không thể sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuât.

Câu 7: Chọn A. Là lòng tự ái dân tộc, là tinh thần vượt khó vươn lên.

Câu 8: Chọn D. Tất cả các đáp án trên

Câu 9: Ta hiểu sự “tử tế” là phẩm chất cao đẹp, tính cách, cách hành xử có văn hoá của con người, đồng thời đó còn được hiểu là khả năng học hỏi, tìm hiểu những điều mới lạ, tinh hoa của thế giới nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc. “Tức khí” là tinh thần vượt lên những khó khăn, là lòng tự ái của dân tộc ta. 

Theo ông Vũ Khoan thì thanh niên ta cần tinh thần “tức khí” vì đây chính là yếu tố quan trọng thúc giục thanh niên vượt lên trên khó khăn, vất vả, vươn tới thành công và đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. 

Câu 10: Trong cuộc sống hiện nay, nhiều người vô tình quên đi tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Ta hiểu bản sắc văn hoá dân tộc chính là giá trị nền tảng và cốt lõi nhất của nền văn hoá, đó là nơi duy trì gắn kết tất cả người dân cùng phát triển. Chỉ khi mỗi người dân biết tự giữ gìn bản sắc thì mới lưu truyền được những giá trị tốt đẹp, xây dựng nên một nền tảng xã hội vững mạnh, đưa đất nước ngày càng vươn lên và phát triển. Không ai khác, những người nắm giữ vận mệnh tương lai của đất nước chính là thế hệ trẻ, vì vậy mỗi người cần phải ra sức học tập, trau dồi bản thân, nhận thức được giá trị của việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và cố gắng phát huy điều đó.

Phạm Kim Chi
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question