Đọc hiểu người có tính khiêm tốn thường hay cho mình là kém

icon-time26/12/2023

Khiêm tốn là một đức tính vô cùng đáng quý của con người, những người khiêm tốn thường rất được mọi người tôn trọng và tin cậy. Hãy cùng Topbee tìm hiểu về đức tính khiêm tốn qua bài Đọc hiểu người có tính khiêm tốn thường hay cho mình là kém sau đây nhé !

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa.
Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi.
Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người.
Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời.
(Trích Tinh hoa xử thế, Lâm Ngữ Đường, Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục, 2015, tr.70 71)


Đọc hiểu người có tính khiêm tốn thường hay cho mình là kém

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên.

Câu 2: Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật sử dụng trong đoạn văn thứ nhất?

Câu 3: Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến: “Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la”.

Câu 4: Nội dung chính của đoạn trích là gì ?

Đọc hiểu người có tính khiêm tốn thường hay cho mình là kém

 


Trả lời câu hỏi

Câu 1:

- Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản là : Nghị luận

Câu 2:

- Biện pháp liệt kê: Liệt kê các biểu hiện của khiêm tốn: Tự cho mình là kém, phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, học hỏi thêm..

- Tác dụng của biện pháp liệt kê: Diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những biểu hiện của lòng khiêm tốn.

Câu 3:

- Ý kiến cho rằng: “Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la” có nghĩa là: Tài nghệ của mỗi người quan trọng nhưng hữu hạn, bé nhỏ như "những giọt nước" trong thế giới rộng lớn, mà kiến thức của loài người lại mênh mông như đại dương bao la. Vì thế cần khiêm tốn để học hỏi.

Câu 4: 

- Nội dung chính của đoạn trích: Bàn luận về đức tính khiêm tốn giúp người đọc hiểu rõ đức tính khiêm tốn là gì và ý nghĩa của nó đối với cuộc sống của con người. Đề cao những người có đức tính khiêm tốn, biết nhận thức về năng lực của bản thân để luôn nỗ lực học tập và hoàn thiện chính mình.

Hứa Ngọc Khánh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question