Đọc hiểu Sao chiến thắng (2 đề)

icon-time28/6/2023
(1 đánh giá)

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Sao chiến thắng: Xác định các phương thức biểu đạt của văn bản. Nêu nội dung chính của văn bản trên? Chỉ ra các biện pháp tu từ và nêu tác dụng của nó trong văn bản. Thông điệp mà em tâm đắc nhất là gì? Vì sao?

Ôi Tổ quốc, ta yêu như máu thịt 

Như mẹ cha ta, như vợ như chồng 

Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết 

Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông


Đọc hiểu Sao chiến thắng - Đề số 1

Đọc hiểu Sao chiến thắng - Đề số 1

Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt của văn bản. 

Câu 2. Nêu nội dung chính của văn bản trên? 

Câu 3. Chỉ ra các biện pháp tu từ và nêu tác dụng của nó trong văn bản. 

Câu 4. Thông điệp mà em tâm đắc nhất là gì? Vì sao?

Trả lời câu hỏi

Câu 1. 

Phương thức biểu đạt của văn bản là: Biểu cảm.

Câu 2. 

Nội dung chính của văn bản trên là: Tình yêu và trách nhiệm của tác giả với đất nước.

Câu 3. 

Biện pháp tu từ trong văn bản trên là:

- So sánh: Yêu Tổ quốc như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ như chồng.

- Liệt kê: mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông.

- Điệp ngữ: Ôi Tổ quốc.

→ Tác dụng:

- Làm cho bài thơ thêm sinh động, hấp dẫn và gợi hình hơn.

- Nhấn mạnh tình yêu đất nước thiết tha, nồng nàn và trách nhiệm bảo vệ đất nước.

Câu 4. 

Thông điệp mà em tâm đắc nhất là tình yêu quê hương đất nước của tác giả và cách tác giả truyền tải nó tới người đọc.


Đọc hiểu Sao chiến thắng - Đề số 2

Đọc hiểu Sao chiến thắng - Đề số 2

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên?

Câu 2.  Xác định và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ của 4 dòng thơ này.

Câu 3. Nêu thái độ và tình cảm của tác giả?

Trả lời câu hỏi

Câu 1.  

Phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên là: Biểu cảm.

Câu 2. 

Biện pháp tu từ trong văn bản trên là:

- So sánh: Yêu Tổ quốc như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ như chồng.

- Liệt kê: mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông.

- Điệp ngữ: Ôi Tổ quốc.

→ Tác dụng:

- Làm cho bài thơ thêm sinh động, hấp dẫn và gợi hình hơn.

- Nhấn mạnh tình yêu đất nước thiết tha, nồng nàn và trách nhiệm bảo vệ đất nước.

Câu 3. 

Qua đoạn trích có thể thấy thái độ và tình cảm của tác giả là một người có tình yêu nước nồng nàn và trách nhiệm cao cả với đất nước.

---------------------------------- 

Trên đây Topbee đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Sống Nguyễn Khoa Điềm. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

Nguyễn Phương Linh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question