Đọc hiểu Tại sao lại chần chừ

icon-time6/6/2023

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Tại sao lại chần chừ: Theo đoạn trích, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ của các môn học nhân vật “tôi" còn có những công việc nào? Hai câu văn sâu liên kết với nhau bằng phương thức, phương tiện liên kết nào? Hãy cho biết hiệu quả của phép liệt kê được sử dụng trong những câu văn sau. Nếu còn nhiều thời gian để hoàn thành một công việc nào đó, em có trì hoãn quá trình thực hiện nó không? Vì sao?

Đọc đoạn trích sau:

[…] Đúng vậy, có nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình bị chìm trong một đống công việc khổng lồ đến mức không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Tôi phải bắt đầu với bài tập Đại số hay là bài luận môn Lịch sử phải nộp vào tuần sau? Còn bài kiểm tra môn Địa lý vào thứ Sáu này thì sao nhỉ? Còn phải chuẩn bị để ứng cử vào Nhóm Nhiếp ảnh trong trường nữa chứ? Vậy những công việc nhà mà mình đã hứa với mẹ thì sao đây? Bản danh sách này cứ thế kéo dài mãi ... 

[….] Bạn đã bao giờ nghe nói về Quy luật Parkinson chưa? 

Theo Quy luật Parkinson, công việc luôn tự mở rộng ra để lấp đầy khoảng thời gian mà chúng ta ấn định cho nó. Vì thế, nếu ta có một công việc cần phải hoàn thành vào ngày mai thì có khả năng ta sẽ hoàn thành nó đúng thời hạn. Ngược lại, nếu thời hạn hoàn thành công việc ấy được kéo dài đến cuối tháng thì rất có khả năng đến cuối tháng này ta mới giải quyết dứt điểm nó. Đôi khi, dù được cho quá nhiều thời gian để hoàn thành một công việc nào đó, chúng ta sẽ chần chừ và trì hoãn quá trình thực hiện nó. 

(Trích Tại sao lại chần chừ?, Tác giả Teo Aik Cher, Người dịch: Cao Xuân Việt Khương, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2023, tr. 47,49) 


Đọc hiểu Tại sao lại chần chừ

Đọc hiểu Tại sao lại chần chừ

Câu 1: Theo đoạn trích, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ của các môn học nhân vật “tôi" còn có những công việc nào?

Câu 2: Hai câu văn sau liên kết với nhau bằng phương thức, phương tiện liên kết nào? Vì thế, nếu ta có một công việc cần phải hoàn thành vào ngày mai thì có khả năng ta sẽ hoàn thành nó đúng thời hạn. Ngược lại, nếu thời hạn hoàn thành công việc ấy được kéo dài đến cuối thẳng thì rất có khả năng đến cuối tháng này ta mới giải quyết dứt điểm nó.

Câu 3: Hãy cho biết hiệu quả của phép liệt kê được sử dụng trong những câu văn sau: Tôi phải bắt đầu với bài tập Đại số hay là bài luận môn Lịch sử phải nộp vào tuần sau? Còn bài kiểm tra môn Địa lý vào thứ Sáu này thì sao nhỉ? Còn phải chuẩn bị để ứng cử vào Nhóm Nhiếp ảnh trong trường nữa chứ? Vậy những công việc nhà mà mình đã hứa với mẹ thì sao đây? 

Câu 4: Nếu còn nhiều thời gian để hoàn thành một công việc nào đó, em có trì hoãn quá trình thực hiện nó không? Vì sao?


Trả lời câu hỏi

Câu 1: 

Theo đoạn trích, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ của các môn học nhân vật “tôi" còn có những công việc như phải chuẩn bị để ứng cử vào Nhóm Nhiếp ảnh trong trường và những công việc nhà mà mình đã hứa với mẹ.

Câu 2: 

Hai câu văn trên liên kết với nhau bằng phương thức dùng từ nối.

Câu 3: 

Phép liệt kê được sử dụng trong những câu văn trên giúp người đọc có thể thấy được những việc cần làm của nhân vật tôi.

Câu 4: 

Nếu còn nhiều thời gian để hoàn thành một công việc nào đó, em không trì hoãn quá trình thực hiện nó vì càng trì hoãn thì khi chúng ta làm bài sẽ không được hoàn hảo vì thời gian gấp rút, đến hạn mới làm.

---------------------------------- 

Trên đây Topbee đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Tại sao lại chần chừ. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

Nguyễn Phương Linh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question