image hoi dap
image hoi dap

Hoàn thành nội dung của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Mỹ, Pháp theo mẫu dưới đây

icon-time7/6/2023
(1 đánh giá)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 1. Các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu và Bắc Mĩ chi tiết, đầy đủ giúp các em tổng hợp kiến thức bài học tốt hơn

Câu hỏi: Hoàn thành nội dung của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Mỹ, Pháp theo mẫu dưới đây:

Tiêu chíCách mạng tư sản Anh (16421689)Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (1773-1783)Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)
Nguyên nhân bùng nổ   
Kết quả chính   
Đặc điểm   
Tính chất   

Trả lời:

Tiêu chíCách mạng tư sản Anh (16421689)Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (1773-1783)Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)
Nguyên nhân bùng nổ

- Nền kinh tế Anh phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Xã hội biến động: Nông dân bị mất đất phải đi làm thuê, chủ đất kinh doanh theo lối tư bản làm hình thành nên tầng lớp quý tộc có tiềm lực kinh tế và muốn giành quyền lực về chính trị thông qua việc giữ vị trí trong Nghị viện.

- Vua Sác-lơ I yêu cầu tăng thuế nhưng Nghị viện từ chối và thông qua luật hạn chế quyền lực của nhà vua.

- Thực dân Anh ban hành nhiều đạo luật hà khắc và xâm phạm tới quyền tự do và cản trở sự phát triển kinh tế => tăng mâu thuẫn giữa chính quốc và thuộc địa.

- Chính phủ Anh cho phép công ty Đông Ấn độc quyền buôn bán chè ở Mỹ làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của các nhà buôn bán ở thuộc địa.

- Đêm 16/12/1973, một nhóm người hóa trang thành người da đỏ đột nhập lên tàu Anh đổ các kiện hàng xuống biển => Nghị viện Anh ra lệnh đóng cửa cảng và ban hành thêm các đạo luật hà khắc.

Khủng hoảng kinh tế từ khi vua Luis XVI lên ngôi:

- Nông nghiệp lạc hậu, mất mùa, đói kém

- Công thương nghiệp bị cản trở bởi chính sách thuế của nhà vua

- Tiền tệ và đơn vị đo lường không thống nhất, ngân sách thâm hụt

- Xã hội xuất hiện 3 đẳng cấp làm đẳn cấp thứ 3 bất bình

- Hội nghị ba đẳng cấp về tăng thuế cũ, đặt ra thuế mới => Hội nghị giải tán vì sự tranh cãi giữa các đẳng cấp.

Kết quả chínhLật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến Nhân dân 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ giành độc lập, các đạo lệnh cản trở kinh tế bị xóa bỏLật đổ chế độ phng kiến, thành lập nền cộng hòa
Đặc điểmDiễn ra dưới hình thức nội chiếnDiễn ra dưới hình thức chiến tranh giành độc lập.Hình thức nội chiến và chiến tranh bảo vệ tổ quốc
Tính chấtLà cuộc cách mạng tư sản (đáp ứng nhu cầu, quyền lợi của giai cấp tư sản).Là cuộc cách mạng tư sảnLà cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất
Hoàng Thu Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question