Kể một tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế

icon-time11/1/2024

Trong thực tế, các em gặp rất nhiều tình huống cần sử dụng phép nhân để tính toán. Vậy làm thế nào để nhận biết đó là phép nhân và tính toán ra sao cho đúng? Hãy để Topbee hướng dẫn các em qua bài viết Kể một tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế dưới đây nhé!


Phép nhân là gì?

- Phép nhân là phép toán sử dụng để tìm kết quả của việc lặp lại hai hoặc nhiều số bằng phép tính cộng của một số với chính nó. 

Ví dụ: phép tính cộng: 3+3+3+3+3 = 3 x 5

Kể một tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế (ảnh 1)

- Công thức chung của phép nhân là: a x b = c. Trong đó: a và b là thừa số; c là tích; x là phép tính nhân


10 tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế


1. Tính số bút màu

Bạn Mai được mẹ mua cho 3 hộp bút màu, mỗi hộp có 5 chiếc. Hỏi Mai có bao nhiêu chiếc bút màu?

Giải: Số bút màu mà Mai có là: 3 x 5 = 15 (chiếc)


2. Tính số quả cam

Tết năm nay mẹ Tùng bày 3 đĩa cam lên bàn thờ, mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả cam?

Giải: Số quả cam là: 3 x 3 = 9 (quả)


3. Tính số chiếc đũa

Bữa tối, nhà Hoa thường giúp mẹ lấy bát đũa để ăn cơm. Nhà Hoa có 4 người, mỗi người sẽ phải dùng 2 chiếc đũa. Vậy, Hoa phải lấy bao nhiêu chiếc đũa cho cả nhà?

Giải: Số đũa Hoa phải lấy cho cả nhà là: 4 x 2 = 8 (chiếc đũa)


4. Tính số đĩa

Hôm nay là ngày tất niên, ông bà nội của Thảo làm 2 mâm cơm để cúng tổ tiên. Mỗi mâm cơm cần 5 chiếc đĩa để đựng món ăn. Hỏi ông bà nội của Thảo cần bao nhiêu chiếc đĩa?

Giải: Số đĩa mà ông bà nội của Thảo cần là: 5 x 2 = 10 (chiếc đĩa)


5. Tính số bông hoa

Nhà Quân có 5 chậu hoa đặt trên bàn, mỗi chậu có 2 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Giải: Số bông hoa là: 5 x 2 = 10 (bông hoa)

Kể một tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế (ảnh 2)

6. Tính số ghế trong lớp học

Lớp Yến có 4 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 4 ghế. Hỏi lớp Yến có tất cả bao nhiêu hàng ghế?

Giải: Số hàng ghế ở lớp Yến là: 4 x 4 = 16


7. Tính số viên thuốc

Mẹ Kiên bị ốm nên mua 2 vỉ thuốc để uống. Mỗi vỉ thuốc có 8 viên thuốc. Hỏi mẹ Kiên có tất cả bao nhiêu viên thuốc?

Giải: Số viên thuốc là: 2 x 8 = 16 (viên thuốc)


8. Tính số người trên thuyền

Một chiếc thuyền du lịch chở được 8 người. Hỏi 5 chiếc thuyền thì chở được tất cả bao nhiêu người?

Giải: Số người mà 5 thuyền chở được là: 8 x 5 = 40 (người)


9. Tính số bánh xe ô tô

Một chiếc ô tô có 4 bánh xe. Hỏi có 5 chiếc ô tô có tất cả bao nhiêu bánh xe?

Giải: Số bánh xe là: 4 x 5 = 20 (bánh xe)


10. Tính số người trong lớp

Lớp Chi được chia thành 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp Chi có bao nhiêu bạn?

Giải: Số bạn ở lớp Chi là: 3 x 9 = 27 bạn

Trên đây là một số tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế. Hy vọng thông qua những tình huống này các em sẽ dễ dàng hiểu bản chất của phép nhân và ứng dụng giải các bài tập thật tốt và đạt thành tích cao.

Hoàng Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question