Lập dàn ý bài văn bàn về vấn đề "Làm thế nào để bảo tồn văn hóa truyền thống''

icon-time13/12/2023

Văn hóa truyền thống là sự kết tinh tất cả những gì tốt đẹp từ xa xưa gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước, được cha ông ta truyền đạt từ đời này sang đời khác tạo nên bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Hãy cùng Topbee lập dàn ý bài văn bàn về vấn đề “Làm thế nào để bảo tồn văn hóa truyền thống” nhé!


Dàn ý bài văn bàn về vấn đề “Làm thế nào để bảo tồn văn hóa truyền thống”.

a. Mở bài: Giới thiệu và dẫn dắt vấn đề cần nghị luận

“Nền văn hóa của một quốc gia nằm trong trái tim và tâm hồn của nhân dân” (M.Gandhi). Chính vì vậy, bên cạnh việc tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa bên ngoài, mỗi người cần biết bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc mình. Vậy làm thế nào để bảo tồn văn hóa truyền thống?

b. Thân bài: 

- Giải thích: Văn hóa truyền thống là gì?

Văn hóa truyền thống là sự kết tinh tất cả những gì tốt đẹp từ xa xưa gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước, được cha ông ta truyền đạt từ đời này sang đời khác tạo nên bản sắc riêng của mỗi dân tộc. 

- Phân tích : 

- Vai trò trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống: Bản sắc văn hóa truyền thống giúp làm giàu đẹp đời sống của một quốc gia, được thế giới ngưỡng mộ, công nhận, giúp đất nước phát triển về nhiều mặt khác nhau. 

- Để bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống cần làm gì?

+ Mỗi cá nhân phải ý thức được vai trò to lớn của bản sắc văn hóa truyền thống. Từ đó, có ý thức bảo tồn chúng không bị mai một đi theo thời gian.  

+ Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tự hào, nêu cao tinh thần tự tôn, tiếp thu tinh hoa văn hóa có chọn lọc.

+ Không ngừng nỗ lực học tập, tích cực quan tâm đến bản sắc văn hóa truyền thống.

+ Tôn vinh và bảo tồn nét đẹp của bản sắc văn hóa truyền thống qua các hoạt động như cuộc thi áo dài, cuộc thi hát ca trù, cải lương, chèo...

+ Tuyên truyền, quảng bá giá trị bản sắc văn hóa truyền thống cho bạn bè gần xa biết tới.

+ Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, mở rộng thêm hiểu biết về giá trị của văn hóa truyền thống.

+ Tham gia hoặc tự lập các câu lạc bộ nhằm giao lưu văn hóa, mở rộng sự hiểu biết về các văn hóa khác nhau.

+ Nhà nước khuyến khích và có các chính sách hỗ trợ trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống

Lập dàn ý bài văn bàn về vấn đề "Làm thế nào để bảo tồn văn hóa truyền thống''

-Chứng minh:

Hoa hậu H’Hen niê với bộ trang phục bánh mì ấn tượng - món ăn truyền thống nổi tiếng của tinh hoa ẩm thực Việt Nam tự tin sải bước trên đấu trường quốc tế. 

- Phản đề:

Bên cạnh đó, thật đáng buồn khi có một số người sống rời xa bản sắc văn hóa truyền thống, “hòa tan” vào những nền văn hóa nước ngoài.

- Khẳng định vấn đề:

Hòa nhập chứ không hòa tan bản sắc văn hóa truyền thống.

c. Kết bài: Khái quát lại vấn đề cần nghị luận; đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân.

Vì vậy, mỗi chúng ta cần ý thức được trách nhiệm của mình, hành động vì giá trị văn hóa vàng cần lưu giữ để xứng đáng là “Con Lạc Cháu Hồng”.

Quan Diễm Quỳnh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question