image hoi dap
image hoi dap

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Bài Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học

icon-time14/6/2023

Hệ thống hóa Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8: Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học theo chương trình Sách mới: Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học


Mục tiêu bài học

- Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng.

- Nêu được khái niệm phương trình hoá học và các bước lập phương trình hoá học.

- Trình bày được ý nghĩa của phương trình hoá học.

-  Lập được sơ đồ phản ứng hoá học dạng chữ và phương trình hoá học (dùng công thức hoá học) của một số phản ứng hoá học cụ thể.


Kiến thức trọng tâm


1. Định luật bảo toàn khối lượng

- Định luật bảo toàn khối lượng: Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

- Điều này được giải thích rằng, trong các phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố hoá học vẫn giữ nguyên, vì vậy tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng của các sản phẩm.


2. Phương trình hóa học

a. Khái niệm

- Phương trình hoả học là cách thức biểu diễn phản ứng hoả học bằng công thức hoá học của các chất phản ứng và các chất sản phẩm.

* Ví dụ: Phản ứng hoá học diễn ra khi cho khí hydrogen tác dụng với khí oxygen tạo thành nước được biểu diễn bằng sơ đồ chữ như sau:

Hydrogen +Oxygen → Nước

- Thay tên các chất bằng công thức hoá học, ta được sơ đồ phản ứng:

H₂+ O₂ - H₂O

b. Các bước lập phương trình hóa học

- Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng.

- Bước 2: Cân bằng số nguyên tử.

- Bước 3: Viết phương trình hóa học hoàn chỉnh.

c. Ý nghĩa của phương trình hóa học

Phương trình hoá học cho biết trong phản ứng hoá học, lượng các chất tham gia phản ứng và các chất sản phẩm tuân theo một tỉ lệ xác định.

* Ví dụ: 

* Xét phương trình hoá học: 2H, + 0, 2H₂O

- Ta có tỉ lệ chung như sau:

+ Số phân tử Hạ : Số phân tử O, : Số phân tử H,O = 2 : 1 : 2.

+ Tức là: cứ 2 phân tử H, tác dụng với 1 phân tử O, tạo ra 2 phân tử H,O.

+ Hoặc tỉ lệ theo từng cặp chất:

- Cứ 2 phân tử H, tác dụng với 1 phân tử O,.

- Cứ 2 phân tử H, tham gia phản ứng tạo ra 2 phân tử H,O.

- Cứ 1 phân tử O, tham gia phản ứng tạo ra 2 phân tử H,O. 

-------------------------------------------

Trên đây Topbee đã cùng các bạn tìm hiểu Lý thuyết KHTN 8: Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết tổng hợp kiến thức lý thuyết của Topbee chúc các bạn học tốt.

Nguyễn Xuân Huy
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question