image hoi dap
image hoi dap

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Bài Quần thể sinh vật

icon-time16/6/2023

Hệ thống hóa Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8: Quần thể sinh vật theo chương trình Sách mới: Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Quần thể sinh vật


Mục tiêu bài học

- Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật. 

- Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần thể.  

- Nêu được một số biện pháp bảo vệ quần thể.


Kiến thức trọng tâm


1. Khái niệm quần thể sinh vật

- Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định; trong đó, các cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Bài Quần thể sinh vật

2. Các đặc trưng cơ bản của quần thể

- Kích thức quần thể: Kích thước của quần thể là số lượng các cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

- Mật độ cá thể trong quần thể:  Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể.

- Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể. 

- Nhóm tuổi: Quần thể có nhiều nhóm tuổi, mỗi nhóm tuổi có ý nghĩa sinh thái khác nhau.

- Phân bố cá thể trong quần thể: Mỗi quần thể có cách phân bố cá thể khác nhau. Có ba kiểu phân bố gồm phân bố đều, phân bố theo nhóm và phân bố ngẫu nhiên.


3. Một số biện pháp bảo vệ quần thể sinh vật

- Có thể thực hiện một số biện pháp bảo vệ quần thể sinh vật như: 

+ Bảo tồn các sinh vật trong môi trường tự nhiên mà chúng đang sống.

+ Chuyển các sinh vật đến nơi có điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại, phát triển và được bảo vệ.

-------------------------------------------

Trên đây Topbee đã cùng các bạn tìm hiểu Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8: Quần thể sinh vật. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết tổng hợp kiến thức lý thuyết của Topbee chúc các bạn học tốt.

Nguyễn Xuân Huy
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question