image hoi dap
image hoi dap

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Bài Tính theo phương trình hóa học

icon-time14/6/2023

Hệ thống hóa Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8: Tính theo phương trình hóa học theo chương trình Sách mới: Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Tính theo phương trình hóa học


Mục tiêu bài học

- Tính được lượng chất trong phương trình hoá học theo số mol, khối lượng
hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 °C

- Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng và tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.


Kiến thức trọng tâm


1. Tính lượng chất trong phương trình hoá học

- Dựa vào phương trình hoá học, khi biết lượng một chất đã phản ứng hoặc lượng chất tạo thành, tính được lượng các chất còn lại. Để tính khối lượng và số mol của chất phản ứng và chất sản phẩm trong một phản ứng hoá học, ta thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Viết phương trình hoá học của phản ứng.

+ Bước 2: Tính số mol chất đã biết dựa vào khối lượng hoặc thể tích.

+ Bước 3: Dựa vào phương trình hoá học và số mol chất đã biết để tìm số mol của các chất phản ứng hoặc chất sản phẩm khác.

+ Bước 4: Tính khối lượng hoặc thể tích của chất cần tìm.


2. Hiệu suất phản ứng

a. Khái niệm

- Hiệu suất phản ứng cho biết khả năng phản ứng xảy ra đến mức độ nào, được tính bằng tỉ số giữa lượng sản phẩm thực tế và lượng sản phẩm theo lí thuyết.

- Trong một phản ứng hóa học, chất lượng sản phẩm tạo thành được tính theo chất phản ứng hết.

b. Tính hiệu suất phản ứng

- Để tính được hiệu suất H% của một phản ứng hoá học, ta thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Xác định lượng sản phẩm (mol, khối lượng, thể tích) thu được theo lí thuyết. Lượng sản phẩm theo lí thuyết được tính qua phương trình phản ứng (theo lượng chất thiếu 3 với giả thiết phản ứng xảy ra hoạt tham gia phản ứng) với giả thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn (H = 100%).

+ Bước 2: Xác định lượng sản phẩm thu được theo thực tế.

+ Bước 3: Tính hiệu suất theo công thức:

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Bài Tính theo phương trình hóa học

-------------------------------------------

Trên đây Topbee đã cùng các bạn tìm hiểu Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8: Tính theo phương trình hóa học. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết tổng hợp kiến thức lý thuyết của Topbee chúc các bạn học tốt.

Nguyễn Xuân Huy
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question