Nêu các biện pháp phòng tránh vũ khí công nghệ cao bằng phương pháp chủ động

icon-time30/11/2023

Câu hỏi: Nêu các biện pháp phòng tránh vũ khí công nghệ cao bằng phương pháp chủ động. Phân tích rõ một phương pháp cụ thể gây nhiễu các trang thiết bị trinh sát của địch?

Trả lời:

- Các biện pháp chủ động: 

+ Gây nhiễu các phương tiện trinh sát của địch, làm giảm hiệu quả trinh sát của chúng.

+ Nắm chắc thời cơ, chủ động đánh địch từ xa.

+ Lợi dụng đặc điểm đồng bộ của hệ thống VKCNC, đánh vào mắt xích then chốt.

+ Cơ động phòng tránh nhanh, đánh trả kịp thời, chính xác.

Nêu các biện pháp phòng tránh vũ khí công nghệ cao bằng phương pháp chủ động

- Một phương pháp gây nhiễu các trang thiết bị trinh sát của địch: Sử dụng tổng hợp nhiều thủ đoạn thực hiện gây nhiễu chế áp lại địch, nhưng phải chuẩn bị chu đáo, nhất là thời cơ và đối tượng gây nhiễu, bởi vì: khi gây nhiễu cũng chính là lúc ta lại bị bộc lộ, địch sẽ trinh sát định vị lại ta, ta cần bố trí các đài gây nhiễu ở nơi hiểm yếu và di chuyển liên tục. Lập các mạng, các trung tâm thông tin giả hoạt động đồng thời với thông tin thật để thu hút hoạt động trinh sát và chế áp điện tử của địch, che đậy tín hiệu công tác thực của ta.

Hoàng Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question