Nêu khái niệm về tỷ lệ bản đồ, phân tích, làm rõ biểu thức 1/M? Có mấy phương pháp đo cự ly trên bản đồ quân sự?

icon-time30/11/2023

Câu hỏi: Nêu khái niệm về tỷ lệ bản đồ, phân tích, làm rõ biểu thức 1/M? Có mấy phương pháp đo cự ly trên bản đồ quân sự?


Khái niệm về tỷ lệ bản đồ

Khái niệm: Tỉ lệ của một bản đồ là tỉ số giữa một khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực địa. Nó chỉ rõ mức độ thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với thực tế trên mặt đất, nếu tỉ lệ bản đồ càng lớn thì mức độ chi tiết của nội dung trên bản đồ càng cao.

Khái niệm về tỷ lệ bản đồ

Phân tích, làm rõ biểu thức 1/M

1/M: Ký hiệu của tỉ lệ có dạng 1:M, trong đó số M chỉ khoảng cách thực tế lớn gấp bao nhiêu lầnkhoảng cách tương ứng đo trên bản đồ.

Chẳng hạn nếu 1 cm trên bản đồ ứng với 1 km ngoài thực địa thì bản đồ đó có tỉ lệ 1:100000 vì 1 km = 100.000 cm.

Bản đồ có tỉ lệ lớn thì càng chi tiết và tương ứng với số M nhỏ. Bản đồ tỉ lệ nhỏ kém chi tiết hơn và có số M lớn.


Phương pháp đo cự ly trên bản đồ quân sự

Cách đo cự ly trên bản đồ quân sự:

- Đo bằng thước tỷ lệ thẳng

+ Thước tỷ lệ 1:25.000

+ Thước tỷ lệ 1:50.000

- Đo cự ly đoạn thẳng

+ Đo bằng thước mm

+ Đo bằng băng giấy

+ Đo bằng compa

– Đo cự ly đoạn gấp khúc, đoạn cong

+ Đo bằng băng giấy

+ Đo bằng sợi dây mềm

+ Đo bằng compa

+ Đo bằng thước đo cự ly kiểu đồng hồ

Hoàng Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question