Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng đọc hiểu Trắc nghiệm (2 đề)

icon-time16/6/2023
(1 đánh giá)

Trả lời câu hỏi Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng đọc hiểu Trắc nghiệm: Trong văn bản, nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng được Trời giao công việc gì? Câu nào dưới đây đúng khi nói về nội dung bao quát của truyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng. Biện pháp tu từ nào được dùng chủ yếu trong văn bản trên? Trong văn bản trên, ai là người kể chuyện?

Đọc văn bản sau:

NỮ THẦN MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG

Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng là hai chị em, con của Trời. Công việc của Trời giao phó hàng ngày phải thay phiên nhau đi xem xét thế gian. Bọn khiêng kiệu gồm có hai lớp già và trẻ thay phiên nhau. Gặp phải bọn khiêng kiệu già đi chậm, cô Mặt Trời phải ngồi lâu, ngày ở dưới trần hóa dài ra. Đến lượt bọn trẻ khiêng kiệu đi mau, cô Mặt Trời được chóng công việc về sớm thì ngày ngắn lại.

Cô em Mặt Trăng tính tình nóng nảy không kém gì cô chị làm cho thiên hạ ở mặt đất suốt cả ngày đã phải chịu nóng bức vì cô chị, đến đêm lại cũng phải khó chịu vì cô em. Loài người than thở đến tai nhà Trời, bà mẹ mới lấy tro trát vào mặt cô Mặt Trăng. Từ đó, cô em đổi tính ra hết sức dịu dàng, khác hẳn với cô chị, nên được người dưới trần ai cũng thích. Mỗi khi cô ngoảnh mặt nhìn xuống trần là lúc đó trăng rằm, ngoảnh lưng lại là ba mươi, ngoảnh sang phải, sang trái là trăng thượng huyền hay hạ huyền. Hôm nào trăng quầng là lúc vết tro trát mặt hiện ra.

Người ta nghe nói rằng chồng của hai nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng là một con gấu. Mỗi lần gấu đến với vợ là sinh ra nguyệt thực hay nhật thực, lúc đó người dưới trần làm ầm ĩ lên đánh trống, khua chiêng, gõ mõ, để cho gấu xa ra, vì gấu đi lại với vợ, che lấp Mặt Trời, Mặt Trăng làm hại cho mùa màng.

(Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng – Truyện thần thoại Việt Nam, TheGioiCoTich.Vn)

Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng đọc hiểu Trắc nghiệm (2 đề)

Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng đọc hiểu Trắc nghiệm - Đề số 1

Câu 1. Trong văn bản, nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng được Trời giao công việc gì?

A. Chiếu sáng cho nhân gian.

B. Hàng ngày thay phiên nhau đi xem xét thế gian.

C. Cai quản công việc trên trời.

D. Khiêng kiệu

Câu 2. Câu nào dưới đây đúng khi nói về nội dung bao quát của truyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng.

A. Lý giải về hiện tượng ngày và đêm

B. Lý giải về hiện tượng nắng và mưa

C. Lí giải các hiện tượng tự nhiên gắn với mặt trời có ánh sáng gay gắt vào ban ngày và mặt trăng có ánh sáng dịu dàng vào ban đêm

D. Lý giải về sự hình thành của trời và đất

Câu 3. Sự kiện “Loài người than thở đến tai nhà Trời, bà mẹ mới lấy tro trát vào mặt cô Mặt Trăng” được tác giả dân gian tạo ra nhằm lý giải điều gì?

A.Hiện tượng mặt trăng hiện lên khi đêm xuống

B.Hiện tượng mặt trăng có ánh sáng dịu nhẹ

C.Hiện tượng ngày ngắn đêm dài

D.Hiện tượng ngày dài đêm ngắn

Câu 4. Theo bạn :“cô Mặt Trời phải ngồi lâu, ngày ở dưới trần hóa dài ra... cô Mặt Trời được chóng công việc về sớm thì ngày ngắn lại.” giúp bạn liên tưởng đến câu tục ngữ nào dưới đây :

A. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa

B. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối

C. Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi

D. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa

Câu 5. Biện pháp tu từ nào được dùng chủ yếu trong văn bản trên?

A. Nhân hóa

B. Liệt kê

C. So sánh

D. Phóng đại

Câu 6. Trong văn bản trên, ai là người kể chuyện?

A. Ông Trời

B. Mặt Trời

C. Mặt Trăng

D. Người trực tiếp diễn xướng để kể lại cho công chúng

Câu 7. Khi nguyệt thực, nhật thực xảy ra con người làm ầm ĩ lên đánh trống, khua chiêng, gõ mõ, để Mặt Trời Mặt Trăng khỏi bị che lấp làm hại mùa màng, liên quan hoạt động nào trong đời sống cộng đồng thời cổ đại ?

A. Lễ hội

B. Liên hoan

C. Cầu nguyện thần linh

D. Thờ cúng

Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng đọc hiểu Trắc nghiệm (2 đề)

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. B

Trong văn bản, nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng được Trời giao công việc hàng ngày thay phiên nhau đi xem xét thế gian.

Câu 2. C

Nội dung bao quát của truyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng là lí giải các hiện tượng tự nhiên gắn với mặt trời có ánh sáng gay gắt vào ban ngày và mặt trăng có ánh sáng dịu dàng vào ban đêm.

Câu 3. B

Sự kiện “Loài người than thở đến tai nhà Trời, bà mẹ mới lấy tro trát vào mặt cô Mặt Trăng” được tác giả dân gian tạo ra nhằm lý giải hiện tượng mặt trăng có ánh sáng dịu nhẹ.

Câu 4. B

Câu: “cô Mặt Trời phải ngồi lâu, ngày ở dưới trần hóa dài ra... cô Mặt Trời được chóng công việc về sớm thì ngày ngắn lại.” giúp em liên tưởng đến câu tục ngữ “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối”

Câu 5. A

Biện pháp tu từ được dùng chủ yếu trong văn bản trên là nhân hóa.

Câu 6. D

Trong văn bản trên, người kể chuyện là người trực tiếp diễn xướng để kể lại cho công chúng.

Câu 7. C

Khi nguyệt thực, nhật thực xảy ra con người làm ầm ĩ lên đánh trống, khua chiêng, gõ mõ, để Mặt Trời Mặt Trăng khỏi bị che lấp làm hại mùa màng, liên quan hoạt động cầu nguyện thần linh.


Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng đọc hiểu Trắc nghiệm - Đề số 2

Câu 1. Dấu hiệu nào sau đây giúp anh/chị xác định văn bản trên là thần thoại.

A. Nhân vật chính là Ngọc Hoàng, người cai quản trời đất.

B. Nhân vật chính là thần Mặt Trời và Mặt Trăng, họ là các vị thần sáng tạo vũ trụ.

C. Nhân vật chính là con người, giữ vai trò trong việc lý giải và chinh phục tự nhiên.

D. Nhân vật chính là thần Mặt Trời và Mặt Trăng trong việc chăm lo cuộc sống con người.

Câu 2. Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng được giao nhiệm vụ:

A. Chăm lo cuộc sống con người dưới trần gian.

B. Chiếu sáng cho con người làm việc.

C. Làm cho ngày đêm dài ngắn khác nhau.

D. Thay nhau coi việc dưới trần gian.

Câu 3. Bọn khiêng kiệu trẻ hay la cà, về trễ đã dẫn đến chuyện gì?

A. Ban ngày sẽ ngắn đi

B. Ban ngày sẽ dài ra

C. Mặt trời sẽ chiếu sáng ít đi

D. Nữ thần Mặt Trời bị trời trách phạt

Câu 4. Nhân dân dưới trần gian phàn nàn về điều gì?

A. Các nữ thần làm cho ngày dài ngắn, ảnh hưởng đến công việc của họ.

B. Sức nóng của nữ thần Mặt Trăng làm nhân dân không chịu được.

C. Các nữ thần bỏ bê công việc chiếu sáng trần gian làm cây cối không phát triển được.

D. Cả 3 ý trên.

Câu 5. Nội dung khái quát của văn bản trên là:

A. Kể về công việc của nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng.

B. Giải thích vì sao có ngày dài, ngày ngắn.

C. Lý giải về các hiện tượng tự nhiên của Mặt Trời và Mặt Trăng.

D. Giải thích các hiện tượng trăng tròn, trăng khuyết, trăng quầng.

Câu 6. Câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng không nhằm lý giải điều gì?

A. Ngày ngắn, ngày dài.

B. Trăng sáng, trăng quầng.

C. Ngày đêm tuần hoàn nhau.

D. Mặt trời có sức nóng dữ dội.

Câu 7. Thông điệp đúng nhất mà tác giả dân gian muốn gửi gắm qua câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng là:

A. Thể hiện khát vọng tìm hiểu những hiện tượng thiên nhiên xảy ra trên trái đất.

B. Thể hiện các quan niệm về tự nhiên và xã hội của dân gian.

C. Thể hiện sức mạnh của các vị thần sáng tạo thế giới.

D. Thể hiện các tín ngưỡng dân gian về sự tôn thờ các vị thần sáng tạo thế giới.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. B

Văn bản trên là thần thoại vì trong truyện có nhân vật chính là thần Mặt Trời và Mặt Trăng, họ là các vị thần sáng tạo vũ trụ.

Câu 2. D

Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng được giao nhiệm vụ thay nhau coi việc dưới trần gian.

Câu 3. B

Bọn khiêng kiệu trẻ hay la cà, về trễ đã dẫn đến chuyện ban ngày sẽ dài ra.

Câu 4. B

Nhân dân dưới trần gian phàn nàn về sức nóng của nữ thần Mặt Trăng làm nhân dân không chịu được.

Câu 5. C

Nội dung khái quát của văn bản trên là lý giải về các hiện tượng tự nhiên của Mặt Trời và Mặt Trăng.

Câu 6. D

Câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng không nhằm lý giải  Mặt trời có sức nóng dữ dội.

Câu 7. A

Thông điệp đúng nhất mà tác giả dân gian muốn gửi gắm qua câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng là: Thể hiện khát vọng tìm hiểu những hiện tượng thiên nhiên xảy ra trên trái đất.

---------------------------------- 

Trên đây Topbee đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng đọc hiểu Trắc nghiệm. Những câu trả lời dựa trên ngữ liệu văn bản, được chắt lọc kỹ càng đảm bảo chính xác nhất. Hy vọng bài đọc hiểu sẽ giúp các em học tốt môn Ngữ Văn!

Hoàng Thu Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question