Phiếu học tập Cuộc xử án ở âm phủ

icon-time12/9/2023

"Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" kể về việc kẻ sĩ Ngô Tử Văn đốt đền của viên Bách hộ họ Thôi đã tử trận làm yêu làm quái, gây hại cho dân lành. Cùng Topbee điền vào Phiếu học tập Cuộc xử án ở âm phủ để hiểu rõ hơn về tác phẩm này nhé!

Phiếu học tập Cuộc xử án ở âm phủ

Phiếu học tập Cuộc xử án ở âm phủ


Diễn biến cuộc xử án

* Khi Ngô Tử Văn mới xuống:

- Không khí, cảnh tượng xử án:

+ Tên bách hộ họ Thôi tỏ vẻ khép nép, đáng thương, để kêu oan, tố cáo Tử Văn với Diêm Vương.

+ Diêm Vương: Nghe theo lời tố cáo của tên tướng giặc mà trách mắng, phán Tử Văn ngoan cố, bướng bỉnh.

+ Hồn ma tên tướng giặc: Tranh cãi quyết liệt với Tử Văn sau lại lo sợ, đạo đức giả mà xin giảm án cho Tử Văn.

+ Ngô Tử Văn: Không hề chùn bước mà xin đem tư giấy đến đền Tản Viên chứng thực.

+ Diêm Vương: Từ cuốc tranh cãi và nhìn thái độ của hai người mà bắt đầu nghi ngờ, cho người đến đền Tản Viên chứng thực xử cho Tử Văn thắng kiện.

- Kết quả: Ngô Tử Văn thắng kiện và được tiến cử làm chân phán sự ở đền thánh Tản Viên.

- Thái độ, hành động của Ngô Tử Văn:

+ Không hề sợ hãi mà tỏ thái độ cứng cỏi trước Diêm Vương, đấu tranh vạch mặt tên tướng giặc gian tà.

+ Không sợ hãi trước cảnh địa ngục, ma quỷ xung quanh mình mà rất gan dạ.

+ Có thái độ thẳng thắn, cương trực, không để cái ác khuất phục, kiên quyết đối chất đến cùng để minh oan cho bản thân.

Tô Quỳnh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question