Phiếu học tập tìm hiểu nhân vật Trần Quốc Toản

icon-time9/9/2023

Trần Quốc Toản là một vị anh hùng nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Cùng Topbee điền vào Phiếu học tập tìm hiểu nhân vật Trần Quốc Toản để hiểu rõ hơn về nhân vật này nhé!


1. Trước khi yết kiến vua

* Khi đứng trên bến Bình Than

- Hành động:

+ “đứng thẫn thờ”.

+ “mắt giương to đến rách”.

+ “rong ngựa tìm vua quên ăn uống”, “muốn xô mấy người lính”, “muốn thét to”.

- Suy nghĩ:

+ “sẽ quỳ trước mặt xin quan gia cho đánh”.

+ “chỉ có việc đánh việc gì phải bàn lại”.

+ “đến quan gia còn hỏi kế, sao ta là người gần gũi quan gia chẳng hỏi một lời”.

=> Nhận xét: Trần Quốc Toản có thái độ không phục, bất lực, sốt ruột và lo lắng, ông đã xô ngã lính để xuống bến.

*Khi bị quân Thánh Dực ngăn xuống bến:

- Lời nói: đe dọa, cương quyết “không buông ra, ta chém”.

- Hành động: “tuốt gươm”, “trừng mắt”, “mặt đỏ bừng”, “vung gươm múa tít”, “giằng co với đám quân lính”

=> Nhận xét: Trần Quốc Toản từ lời nói đến hành động đều cho thấy sự dũng cảm, cương quyết và kiên định, một mực muốn yết kiến vua.


2. Khi yết kiến vua

- Hành động:

+ Chạy xồng xộc, quỳ xuống tâu vua, tiếng nói như thét, đỡ lấy quả cam, tạ ơn vua,…

- Lời nói: Kiên quyết, dũng cảm “Xin quan gia cho đánh, cho giặc mượn đường là mất nước.

=> Nhận xét:

+ Tuy đang tức giận nhưng vẫn giữ được khuôn phép khi yết kiến vua.

+ Có tình thần yêu nước, căm thù giặc sâu sắc.


3. Sau khi yết kiến vua

- Hành động: 

+ “Lủi thủi bước lên bờ”.

+ “Quắc mắt”, nắm chặt bàn tay lại”, “tay rung lên vì giận dữ”.

+ “Hai hàm răng Hoài Văn nghiến chặt”, “hầm hầm trở ra”

- Suy nghĩ: 

+ “Chỉ có việc đánh việc gì phải bàn đi bàn lại”

+ “Rồi xem ai giết được giặc, ai báo được ơn vua,…”

=> Tâm trạng của Hoài Văn: tức, không cam lòng, vừa hờn vừa tủi. 

- Hành động bóp nát quả cam đã thể hiện tinh thần yêu nước cháy bỏng, tính cách quyết liệt, kiên định, mạnh mẽ của Trần Quốc Toản và khát vọng bảo vệ đất nước của quân và dân ta.

Tô Quỳnh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question