Hiệu ứng nhà kính gây nên những sự biến đổi lớn cho Trái Đất, trong đó, một điều đáng lo ngại chính là hiện tượng băng tan ở cả 2 cực (Bắc cực và Nam cực). Hiện tượng này xảy ra có phải là sự biến đổi vật lí không? Giải thích.

icon-time21/6/2023

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Khoa học tự nhiên 8 trang 17 Chân trời sáng tạo: Hiệu ứng nhà kính gây nên những sự biến đổi lớn cho Trái Đất, trong đó, một điều đáng lo ngại chính là hiện tượng băng tan ở cả 2 cực (Bắc cực và Nam cực). Hiện tượng này xảy ra có phải là sự biến đổi vật lí không? Giải thích.

Hiện tượng băng tan ở cả hai cực (Bắc cực và Nam cực) là một hiện tượng vật lý. Đây là quá trình vật lý của chuyển từ trạng thái rắn (băng) sang trạng thái lỏng (nước) do tăng nhiệt độ.

Khi nhiệt độ tăng, băng ở các cực sẽ bắt đầu tan chảy và chuyển thành nước. Sự băng tan ở cả hai cực là kết quả của sự tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu, một hiện tượng liên quan đến biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính.

Hiệu ứng nhà kính gây ra tăng nhiệt độ trung bình trên Trái Đất. Khi khí nhà kính tăng cường sự hấp thụ và giữ lại nhiệt, nhiệt lượng tích tụ trong hệ thống, làm tăng nhiệt độ của biển, không khí và đất. Kết quả là sự tan chảy của băng ở cả hai cực, gây ra tăng mực nước biển và ảnh hưởng đến môi trường sống và hệ sinh thái.

Vì vậy, hiện tượng băng tan ở cả hai cực là một hiện tượng vật lý do tác động của nhiệt độ và không phải là hiện tượng biến đổi hoá học.

Hoàng Thu Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question