image hoi dap
image hoi dap

Viết đoạn văn khoảng 150 chữ Nêu suy nghĩ của bạn về sự cần thiết của việc trọng dụng hiền tài

icon-time26/10/2023

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia” là nhân tố quan trọng cho sự nghiệp phát triển đất nước. Hãy cùng Topbee làm rõ vấn đề trên!


Đoạn văn khoảng 150 chữ Nêu suy nghĩ về sự cần thiết của việc trọng dụng hiền tài – Mẫu 1

Trọng dụng hiền tài là việc rất cần thiết và quan trọng của mỗi quốc gia. Hiền tài là những người tài cao, học rộng và có phẩm chất đạo đức tốt. Từ xưa việc trọng dụng hiền tài rất được coi trọng, từ đó mới tìm ra các bậc hiền tài như Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh…giúp chúng ta có cuộc sống yên bình như hôm nay. Họ đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Họ có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, vì vậy họ luôn khao khát cống hiến cho đất nước, luôn đề cao lợi ích quốc gia. Đất nước muốn tìm ra nhiều hiền tài Cần phải có chính sách đào tạo và sử dụng đúng đắn, cần có thêm những chính sách đãi ngộ, vinh danh hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho các người tài phát triển tài năng, cống hiến cho sự nghiệp nước nhà. Để chở thành người tài giỏi, mỗi cá nhân cần cố gắng trao dồi bản thân, bồi dưỡng kiến thức về cả đạo đức lẫn trí tuệ, để xây dựng và phát triển đất nước vững mạnh. Tóm lại được trọng dụng hiền tài rất cần thiết để đưa đất nước ngày càng đi lên.

Viết đoạn văn khoảng 150 chữ Nêu suy nghĩ của bạn về sự cần thiết của việc trọng dụng hiền tài

Đoạn văn khoảng 150 chữ Nêu suy nghĩ về sự cần thiết của việc trọng dụng hiền tài – Mẫu 2

Thân Nhân Trung đã viết “hiền tài là nguyên khí quốc gia”, Việc trọng dụng nhân tài là điều hết sức cần thiết ở bất kì thời điểm nào và ở mọi quốc gia. Hiền tài là những người hội tụ đầy đủ những phẩm chất về đạo đức cũng như trí tuệ. Biết trọng dụng hiền tài là cách tốt nhất để đưa đất nước cho xã hội phát triển. Hiền tài là những người thông minh, nhanh nhẹn, luôn biết cách học hỏi và có những sáng kiến hiệu quả, tối ưu trong mọi công việc. Họ nhanh chóng tiếp thu và bắt kịp với những cái mới của thời đại nhất là trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay.Vì vậy cần trọng dụng hiền tài bởi đây chính là nhân tố quan trọng trong việc phát triển đất nước, đưa đất nước lên một tầm cao mới. Bên cạnh sự tài giỏi ấy, họ còn là những người có đức độ, có phẩm chất tốt đẹp, họ sẽ biết cách sử dụng cái tài của mình vào những việc tốt đẹp mang lại giá trị cho bản thân và xã hội. Nhà nước cần tuyển dụng đúng người tài, cần có những chính sách đãi ngộ và vinh danh để họ cảm thấy yên tâm, tận lực cống hiến, vừa giúp đất nước ngày càng phát triển, tạo lên những tấm gương sáng để mọi người noi theo. Ngày nay nhà nước cũng tổ chức rất nhiều các cuộc thi như đường lên đỉnh Olympia để tìm ra những người có năng lực thật sự, nhằm bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực cho của đất nước. Tóm lại trọng dụng nhân tài là việc làm vô cùng cần thiết của mỗi quốc gia để đưa đất nước phát triển vững mạnh.

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question