Viết một đoạn văn (khoảng 8 - 10 dòng) để trả lời câu hỏi: Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở

icon-time20/6/2023

Tôi đã từng nghe có người nói rằng sống tôn trọng pháp luật thì sẽ có tự do hay phải coi pháp luật như khí trời để thở. Thật vậy một cộng đồng con người muốn sống hoà bình, phát triển ổn định về kinh tế và văn hoá thì bắt buộc phải tuân thủ theo pháp luật. Pháp luật cần thiết với bất kỳ cộng đồng, dân tộc hay quốc gia nào. Để hiểu sâu hơn về vấn đề này hãy cùng Viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) để trả lời câu hỏi: Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở? cùng với chúng tôi nhé.


Viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) để trả lời câu hỏi: Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở - Mẫu 1

    Pháp luật là một hệ thống các quy tắc, ứng xử do Nhà nước đặt ra mang tính bắt buộc, được Nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội. Pháp luật bao gồm tất cả các pháp trạm phù về văn hoá, kinh tế, xã hội và tồn tại song song với cuộc sống của con người. Bất kỳ một cộng đồng nào dù lớn hay nhỏ muốn tồn tại và phát triển được thì bắt buộc phải có pháp luật. Pháp luật đã quy định rất nhiều các phạm trù khác nhau như luật kinh tế, luật hôn nhân, luật giao thông, luật giáo dục… nhờ có pháp luật mà điều chỉnh được các hoạt động của con người đi theo một quỹ đạo nhất định, phát triển bền vững. Việc tuân thủ pháp luật là cần thiết với mỗi người, bất kể già trẻ gái trai, tuổi tác. Sống và làm việc theo pháp luật sẽ giúp giảm bớt các hành vi tiêu cực, tội phạm, những việc làm trái với văn hoá, đạo đức. Sống theo pháp luật giúp con người gần gũi, hòa đồng với nhau, duy trì được trật tự xã hội và đạo đức chuẩn mực của con người. Nhờ có pháp luật mỗi người cũng ý thức được hành vi của mình, thấy được những hậu quả của việc không tuân theo pháp luật. Chính vì vậy có thể coi luật pháp quan trọng và cần thiết như khí trời để thở vậy. Con người sống theo pháp luật thì sẽ luôn có tự do.


Viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) để trả lời câu hỏi: Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở - Mẫu 2

Viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) để trả lời câu hỏi: Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở

     Đã bao giờ bạn tự hỏi pháp luật là gì? Vì sao con người lại phải sống và làm việc theo pháp luật? Hay vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở chưa? Pháp luật bao gồm các quy phạm có tính pháp luật và tính đạo đức mang tính bắt buộc chung. Đã mang tính bắt buộc chung thì ai cũng phải thực hiện không phân biệt tuổi tác, giới tính, thành phần hay giai cấp, địa vị xã hội. Mọi người đều bình đẳng như nhau về pháp luật. Dẫu là một nguyên thủ quốc gia hay một người dân thường thì đều phải sống theo pháp luật. Với pháp luật mỗi cá nhân, tổ chức không được đặt ý kiến có hay không thực hiện. Nếu ai đó có hành vi chống đối sẽ bị cưỡng chế theo pháp luật. Pháp luật mang tính quy phạm và thể hiện tính khuôn mẫu chung cho tất cả mọi người, cùng thực hiện và tuân thủ ở nhiều nơi, nhiều lần. Một đất nước muốn phát triển, một cộng đồng dân cư muốn tồn tại được thì bắt buộc phải sống và làm việc theo pháp luật. Nhờ có pháp luật nên giúp điều chỉnh được hành vi cho con người, con người làm việc có ý thức hơn. Vì có pháp luật những hành vi sai trái, coi thường đạo lý sẽ được giảm bớt, xã hội văn minh, tiến bộ hơn, trật tự xã hội được duy trì, đời sống nhân dân ổn định. Bởi vậy có thể nói luật pháp quan trọng như khí trời để thở vậy.


Viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) để trả lời câu hỏi: Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở - Mẫu 3

Viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) để trả lời câu hỏi: Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở ảnh 2

     Để xã hội tồn tại và phát triển ổn định, bền vững thì bắt buộc phải có pháp luật. Pháp luật chính là các quy tắc ứng xử mang tính quy phạm, bắt buộc ở một quốc gia, cộng đồng. Nhà nước sẽ xây dựng pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống như văn hoá, xã hội, thông tin… và quy định mọi người phải thực hiện. Không phân biệt giai cấp, giới tính, dân tộc, mọi người đều bình đẳng như nhau trong việc thực hiện pháp luật. Không có chuyện cá nhân hay tổ chức nào từ chối việc làm việc theo pháp luật. Bất cứ hành vi nào vi phạm theo pháp luật, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội sẽ bị cưỡng chế thậm chí bị phạt nặng. Chính vì có tính nghiêm minh, răn đe nên mọi người đều phải sống theo pháp luật. Cũng nhờ có pháp luật nên mọi người yên tâm làm việc, cống hiến cho xã hội. Những tệ nạn, những hành vi gây ảnh hưởng đến người khác sẽ giảm hẳn. Xã hội sẽ phát triển bền vững, ổn định hơn. Trong xu thế hội nhập như hiện nay thì pháp luật càng cần thiết với các quốc gia nhiều hơn nữa. Nó giúp quốc gia đó khẳng định vị trí của mình trên thương trường quốc tế, giúp điều hành bộ máy quốc gia. Quan trọng hơn cả nó giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mỗi người dân. Bởi vậy có thể khẳng định luật pháp quan trọng như khí trời để thở.

---------------------------------- 

Trên đây Topbee đã hướng dẫn các em Viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) để trả lời câu hỏi: Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở? Có thể nói pháp luật cần thiết với cuộc sống và sự phát triển của xã hội. Bởi vậy mỗi người cần phải tuân thủ theo pháp luật.

Phạm Liên
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question