image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu ngọn nến Vũ Đình Hạnh

icon-time31/5/2023

Đề đọc hiểu Ngọc nến - Vũ Đình Hạnh

Ngọn nến - Vũ Đình Hạnh

Biết chất hương từ mưa

biết lọc màu từ nắng 

hoa làm nên say đắm 

giữa mảnh vườn hoang sơ.
Muốn tiếng mình bay xa 

diều lên phải đón gió 

hết chao nghiêng chao ngửa 

mới ngang tầm trời mây.
Thân mảnh mai hao gầy 

ngọn nến kia toả sáng 

muốn làm nên chút nắng 

phải đốt mình nên thôi!
Hà Nội, 4-1993
(Trích Tuyển tập Thơ Việt Nam 1975 – 2000, NXB Hội Nhà văn, 2001, tr.71)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản.

Câu 2. Chỉ ra những từ ngữ diễn tả hành động của “hoa” và “điều” trong hai khổ thơ đầu. 

Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp điệp từ được sử dụng trong các dòng thơ sau:

Biết chắt hương từ mưa

biết lọc màu từ nắng 

hoa làm nên say đắm 

giữa mảnh vườn hoang sơ.

Câu 4. Hai dòng thơ sau gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?

muốn làm nên chút nắng

phải đốt mình nên thôi!

II. Làm văn

Câu 1. Từ nội dung trong văn bản phần đọc hiểu, hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề chúng ta cần làm gì để khẳng định giá trị bản thân

Câu 2. 


Gợi ý đáp án đọc hiểu Ngọc nến - Vũ Đình Hạnh

Câu 1.

Thể thơ: năm tiếng.

Câu 2.

Những từ ngữ diễn tả hành động của “hoa” và “diều” trong hai khổ thơ đầu: “chắt hương”, “lọc màu”, “đón gió”, "chao nghiêng chao ngửa".

Lưu ý: Thi sinh trả lời từ 03 từ ngữ trở lên, nếu chính xác vẫn được trọn điểm.

Câu 3.

- Biện pháp điệp từ được sử dụng trong những dòng thơ: “Biết chắt hương ... hoang sơ ”là: điệp từ “biết”, “từ”.
- Tác dụng:
+ Nhấn mạnh việc chắt chiu, gạn lọc hương sắc, những cái đẹp từ cuộc sống để tự làm đẹp, tạo ra giá trị bản thân của những đoá hoa.
+Tạo giọng điệu, nhịp điệu và tăng sức biểu đạt, sức gợi hình, gợi cảm cho hình ảnh thơ.

Câu 4.

Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách hiểu khác nhau, miễn phù hợp và lí giải thuyết phục.
Gợi ý:
- Hai dòng thơ nói về việc ngọn nến phải tự “đốt mình”, nghĩa là hy sinh bản thân, biến mình thành ngọn lửa để “làm nên chút nắng”, mang đến ánh sáng, sự ấm áp cho cuộc đời.
- Từ đó, ta rút ra bài học: muốn khẳng định giá trị bản thân, ta phải sống hết mình với đam mê, nhiệt huyết của bản thân; đừng nhút nhát, sợ hãi, phải chấp nhận thử thách, sẵn sàng đương đầu với khó khăn để đạt được mục tiêu, lí tưởng sống của mình.

II. Làm văn

Câu 2.

Xem tại thêm tại

Anh/Chị hãy phân tích vẻ đẹp của sông Hương trong đoạn trích: “Từ đây, như đã tìm đúng đường về…... vấn vương của một nỗi lòng”

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question