icon-subject

Toán

icon-subject

Ngữ Văn

icon-subject

Địa lí

icon-subject

Công nghệ

icon-subject

Vật Lí

icon-subject

Hóa học

icon-subject

Sinh học

icon-subject

Tin học

icon-subject

Lịch Sử

icon-subject

Kinh tế Pháp luật

icon-subject

Giáo dục công dân

icon-subject

Tiếng Anh

icon-subject

Khoa học tự nhiên

icon-subject

Giáo dục Quốc phòng

banner
banner
icon_question_mark

HỎI ĐÁP TOPBEE

icon_view-more
Trạng thái câu hỏi
avatar
Thuytien
Lớp 11
Toán 10/5/2024

Lược dẫn: Trong tiết Thanh Minh, Thúy Kiều cùng với Thúy Vân và Vương Quan đi chơi xuân, khi trở về, gặp một nấm mộ vô danh ven đường, không người hương khói. Kiều hỏi thì được Vương Quan cho biết đó là mộ Đạm Tiên, một ca nhi nổi danh tài sắc nhưng bạc mệnh.

 

Lòng đâu sẵn mối thương tâm,

Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.

Đau đớn thay phận đàn bà!

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.

Phũ phàng chi mấy hoá công,

Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha.

Sống làm vợ khắp người ta,

Hại thay thác xuống làm ma không chồng.

Nào người phượng chạ loan chung1,

Nào người tích lục tham hồng2 là ai ?

Đã không kẻ đoái người hoài,

Sẵn đây ta thắp một vài nén hương.

Gọi là gặp gỡ giữa đường,

Họa là người dưới suối vàng biết cho.

Lầm rầm khấn khứa nhỏ to,

Sụp ngồi vái gật trước mồ bước ra.

Một vùng cỏ áy3 bóng tà,

Gió hiu hiu thổi một và bông lau.

Rút trâm giắt sẵn mái đầu,

Vạch da cây, vịnh bốn câu ba vần.

Lại càng mê mẩn tâm thần

Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.

Lại càng ủ dột nét hoa,

Sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài.

(Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du, theo bản năm 1953

Dẫn theo Truyện Kiều chú giải, Lê Văn Hòe, Nxb Văn học, Hà Nội, 2021)

Hãy viết một bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề của đoạn trích trên.( càng dài càng tốt)

 

avatar
Phương Dung
Lớp 11
Toán 26/4/2024

hãy phân biệt các chất rắn riêng biệt sau: tinh bột, xenlulozo,glucozo, saccarozo

 

Tổng hợp câu trả lời ( 1 )
icon-bee
Xem Thêm

Thành viên hăng hái nhất

Trong ngày

Chiến binh ong vàng

Trong ngày
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question