icon-subject

Toán

icon-subject

Ngữ Văn

icon-subject

Địa lí

icon-subject

Công nghệ

icon-subject

Vật Lí

icon-subject

Hóa học

icon-subject

Sinh học

icon-subject

Tin học

icon-subject

Lịch Sử

icon-subject

Kinh tế Pháp luật

icon-subject

Giáo dục công dân

icon-subject

Tiếng Anh

icon-subject

Khoa học tự nhiên

icon-subject

Giáo dục Quốc phòng

banner
banner
icon_question_mark

HỎI ĐÁP TOPBEE

icon_view-more
Trạng thái câu hỏi
avatar
Bích Diệp
Lớp 4
Toán 19/3/2024

Trung bình cộng của 3 số chẵn liên tiếp là 98. Tìm 3 số đó

Tổng hợp câu trả lời ( 1 )
avatar
Trần Bích Khuê
Lớp 4
Toán 18/3/2024

Tính nhẩm theo mẫu 
120:15=(120:5):(15:5)=24:3=8
a)360:12=
b)1500:25=
c)1440:48=
d)7200:240=

Tổng hợp câu trả lời ( 1 )
avatar
Anh Thư
Lớp 4
Toán 18/3/2024

Tìm x:
a) x:6=395
b) 365:x=5

Tổng hợp câu trả lời ( 2 )
avatar
Tuệ Anh
Lớp 4
Toán 16/3/2024

Tìm x biết,
(X + 2859) x 2 = 5830 x 2

Tổng hợp câu trả lời ( 2 )
icon-bee
Xem Thêm

Thành viên hăng hái nhất

Trong ngày

Chiến binh ong vàng

Trong ngày
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question