image hoi dap
image hoi dap

Ai là người mới tới định cư ở xóm Bờ Giậu?

icon-time27/2/2024

Bài 5: Hoa cúc áo

Câu 1 trang 57 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Ai là người mới tới định cư ở xóm Bờ Giậu?

Trả lời

Người mới tới định cư ở xóm Bờ Giậu là cô hoa cúc áo.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question