image hoi dap
image hoi dap

Al2(SO4)3 (kết tủa không, điện ly mạnh hay yếu, mindmap)

icon-time11/1/2024

Tổng hợp kiến thức về Al2(SO4)3: Cấu tạo phân tử, Tính chất vật lí, hóa học, phương pháp điều chế, ứng dụng, Mindmap giúp học sinh ôn tập, bổ sung kiến thức


Nhôm sunfat ( Al2(SO4)3 ) là gì ?

- Khái niệm: Nhôm sunfat là chất rắn kết tinh màu trắng ở dạng khan và ở dạng dung dịch với công thức hóa học được ký hiệu là Al2(SO4)3. Được phổ biến với tên gọi phèn nhôm.

- Cấu tạo phân tử: 

Al2(SO4)3 (kết tủa không, điện ly mạnh hay yếu, mindmap)

- Chủ yếu được sử dụng trong lọc nước uống và các nhà máy xử lý nước thải, và trong sản xuất giấy. 


Tính chất vật lý

 - Hòa tan trong nước nhưng không hòa tan trong ethanol. Nó không mùi và có vị hơi se, vị ngọt, dễ hút ẩm.

- Nhôm sunfat là xuất hiện dưới dạng chất lỏng không màu và là chất rắn kết tinh màu trắng ở dạng khan và ở dạng dung dịch. Hai chất này đều không độc hại và không cháy.


Tính chất hóa học

- Tác dụng với dung dịch bazo tạo ra nhôm hidroxit và muối:

      Al2(SO4)3 + 6KOH(vừa đủ) → 3K2SO4 + 2Al(OH)3

- Tác dụng với các dung dịch muối khác tạo ra 2 muối mới:

      Al2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → 3BaSO4↓ + 2Al(NO3)3

- Phản ứng với kim loại đứng trước nhôm trong dãy hoạt động hóa học:

      3Mg + Al2(SO4)3 → 3MgSO4 + 2Al


Nhôn sunfat là chất điện ly mạnh hay yếu ?

- Vì nhôm sunfat tan trong nước và phân li hoàn toàn nên Al2(SO4)3 là chất điện li mạnh. 


Nhôn sunfat có kết tủa không ?

- Hiện nay nhôm sunfat được người sử dụng để tạo kết tủa trong quá trình xử lý nước. Khi được thêm vào nước, nó tạo thành các hạt kết tủa nhôm hydroxit (Al(OH)3), giúp loại bỏ các hạt ô nhiễm như chất hữu cơ, vi khuẩn và các chất khoáng khác. 


PTHH thường gặp

 Al2(SO4)3 + 6KOH → 2Al(OH)3↓ + 3K2SO4

Al2(SO4)3 →   2Al3 + 3SO42- 

Al2(SO4)3 + 6H2O + 6NH3 → 3(NH4)2SO4 + 2Al(OH)3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

Al2(SO4)3 + 8NaOH → 3Na2SO4 + 2NaAl(OH)4


Phương pháp điều chế

- Cho hiđroxit nhôm tác dụng với axit sunfuric sinh ra muối nhôn sunfat và nước:

      2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

- Cho kim loại nhôm vào trong dung dịch axit sunfuric tạo ra nhôm sunfat và khí hidro:

      2Al+ 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2


Dấu hiệu nhận biết

- Nhôm sunfat không làm quỳ tím đổi màu.

- Sẽ xuất hiện kết tủa trắng khi cho dung dịch nhôm clorua tác dụng với dung dịch BaCl2, như phương trình phản ứng sau:

      Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4↓ + 2AlCl3


Sơ đồ tư duy của nhôm sunfat 

Sơ đồ tư duy của nhôm sunfat


 

 

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question