image hoi dap
image hoi dap

Đặt một câu có trạng ngữ chỉ mục đích, một câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân phù hợp với mỗi tranh dưới đây (Bài 1: Cá heo ở biển Trường Sa)

icon-time2/3/2024

Bài 1: Cá heo ở biển Trường Sa

Câu 4 trang 113 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Đặt một câu có trạng ngữ chỉ mục đích, một câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân phù hợp với mỗi tranh dưới đây:

Trả lời chi tiết

- Để bảo vệ môi trường, chúng em tái chế rác thải thành đồ chơi

- Hạn hán xảy ra do nạn chặt phá rừng bừa bãi.

Trả lời hay nhất

- Vì nạn chặt phá rừng bừa bãi đã gây ra hạn hán.

- Để giải tỏa áp lực sau những giờ học, chúng em đã cùng nhau làm đồ chơi.

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question