image hoi dap
image hoi dap

Đất nước Cu-ba hiện lên trong khổ thơ thứ nhất có gì đẹp?

icon-time28/2/2024

Bài 3: Từ Cu-ba

Câu 1 trang 89 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Đất nước Cu-ba hiện lên trong khổ thơ thứ nhất có gì đẹp?

Trả lời ngắn gọn 

Nắng rực trời tơ, biển ngọc, đảo tươi một dải lụa đào bay.

Trả lời chi tiết

 Đất nước Cu-ba hiện lên trong khổ thơ thứ nhất mang màu sắc của nắng rực trời tơ, biển ngọc vô cùng tráng lệ, đảo tươi một dải lụa đào bay.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question