image hoi dap
image hoi dap

Bà cụ đã làm gì khi bắt được con ốc? Vì sao?

icon-time2/3/2024

Bài 3: Nàng tiên Ốc

Câu 1 trang 119 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Bà cụ đã làm gì khi bắt được con ốc? Vì sao?

Trả lời ngắn gọn

Bà cụ giữ lại con ốc vì thấy nó đẹp, vỏ xanh biêng biếc không giống như những con ốc khác.

Trả lời chi tiết

Bà giữ lại không bán con ốc và thả nó vào chum. Bởi thấy con ốc này đẹp, con ốc sở hữu vẻ đẹp đặc biệt vỏ xanh biêng biếc không giống như những con ốc khác.

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question