image hoi dap
image hoi dap

Benzene, toluene, xylene (được gọi chung là BTX) có trong................với hàm lượng thấp.

icon-time4/4/2024

Câu hỏi: Benzene, toluene, xylene (được gọi chung là BTX) có trong................với hàm lượng thấp. Khi chưng cất dầu thô thường nhận được phân đoạn có chứa các arene này. Naphtalene và các arene đa vòng khác có trong dầu mỏ và nhựa...............

Cụm từ điền vào các khoảng trống lần lượt là

A. than đá, dầu mỏ.       

B. dầu mỏ, dầu mỏ.        

C. dầu mỏ, than đá.        

D. than đá, than đá.

Phương pháp giải:

Trong ngành lọc hoá dầu, benzene, toluene và xylene (o-, m-, p-) được gọi chung là nhóm BTX. Đây là nguyên liệu rất quan trọng. Toluene còn là dung môi và chất trung gian trong quá trình sản xuất các loại hoá chất khác; p-xylene là nguyên liệu sản xuất tơ polyester; benzene dùng trong sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm, chất tẩy rửa; styrene dùng để sản xuất polystyrene, một chất dẻo đa dụng trong cuộc sống.

Đáp án:

Đáp án đúng là C

Benzene, toluene, xylene (được gọi chung là BTX) có trong…..dầu mỏ....với hàm lượng thấp. Khi chưng cất dầu thô thường nhận được phân đoạn có chứa các arene này. Naphtalene và các arene đa vòng khác có trong dầu mỏ và nhựa.....than đá.....

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question