image hoi dap
image hoi dap

But-1-Yne, But-2- Yne | Phân biệt but – 1 – yne và but – 2 – yne

icon-time6/4/2024

But-1-Yne, But-2-Yne là chất gì

But-1-Yne có công thức cấu tạo là C4H6 là hydrocarbon không no

Thường được gọi với các tên sau:

 • 1-BUTYNE
 • but-1-yne
 • Ethylacetylene
 • Ethyl acetylene
 • Ethylethyne

 

 • 2-BUTYNE
 • But-2-yne
 • Crotonylene
 • Dimethylacetylene

Công thức cấu tạo

But-1-yne
But-2-Yne

Tính chất hóa học vật lý

 • Trọng lượng phân tử: 54,09 g/mol
 • Ethyl axetylen, ổn định xuất hiện dưới dạng khí không màu. Đậm đặc hơn không khí. Tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao có thể khiến các thùng chứa bị vỡ dữ dội và nổ tung.

Phân biệt but - 1 - yne và but - 2 - yne

- Trích mẫu thử.

- Dùng dung dịch AgNO3 trong ammonia làm thuốc thử:

+ Không hiện tượng → mẫu thử là but – 2 – yne.

+ Xuất hiện kết tủa vàng → mẫu thử là but – 1 – yne.

Phương trình hoá học:

CH ≡ C – CH2 – CH3 + Ag(NH3)2OH → CAg ≡ C – CH2 – CH3 + 2NH3 + H2O.

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question