image hoi dap
image hoi dap

Cách gọi và hành động của anh chiến sĩ thể hiện tình cảm gì với chú cá heo bị nạn?

icon-time28/2/2024

Bài 1: Cá heo ở biển Trường Sa

Câu 3 trang 112 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Cách gọi và hành động của anh chiến sĩ thể hiện tình cảm gì với chú cá heo bị nạn?

Trả lời ngắn gọn

Anh chiến sĩ thể hiện tình cảm yêu quý chú cá heo. Anh cũng coi chú cá heo như thể bạn của mình thông qua cách gọi và hành động.

Trả lời hay nhất

Cho thấy anh rất yêu quý cá heo và coi cá heo như thể bạn của mình.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question