image hoi dap
image hoi dap

Chủ đề của Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia năm 2022 hướng tới điều gì?

icon-time2/3/2024

Bài 2: Vòng tay bè bạn

Câu 1 trang 116 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Chủ đề của Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia năm 2022 hướng tới điều gì?

Trả lời ngắn gọn

Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia năm 2022 hướng tới tình hữu nghị và đoàn kết giữa ba dân tộc.

Trả lời chi tiết

Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia năm 2022 sẽ được tổ chức với chủ đề hướng tới tình hữu nghị và đoàn kết giữa ba dân tộc. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, lịch sử và đời sống của những quốc gia láng giềng.

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question