image hoi dap
image hoi dap

Cô bé làm gì khi Ke-ly gõ cửa xin nước uống?

icon-time6/3/2024

Bài 5: Một li sữa

Câu hỏi 1 trang 59 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Cô bé làm gì khi Ke-ly gõ cửa xin nước uống?

Trả lời 

Khi Ke-ly gõ cửa xin nước uống, cô bé đã bưng ra một li sữa lớn.

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question