Cơ động phòng tránh nhanh và đánh trả địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao là gì?

icon-time30/11/2023

Câu hỏi: Cơ động phòng tránh nhanh và đánh trả địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao là gì?

Phòng tránh, đánh trả địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao là vận dụng tổng hợp các giải pháp, biện pháp, các hoạt động một cách có tổ chức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong chuẩn bị và thực hành phòng tránh, đánh trả bảo đảm an toàn cho nhân dân và các thành phần lực lượng, giữ vững sản xuất, đời sống, sinh hoạt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Cơ động phòng tránh nhanh là gì?

- Khái niệm: Cơ động phòng tránh nhanh là một biện pháp có ý nghĩa chiến lược bảo toàn lực lượng, giảmthiểu thiệt hại về người và tài sản, là yếu tố quan trọng để giành thắng lợi.

- Để cơ động phòng tránh nhanh cần:

+ Phải thực hiện tốt các yêu cầu bí mật, cơ động nhanh, đến đúng địa điểm, thời gian và luôn sẵn sàng chiến đấu cao.

+ Công tác chuẩn bị phải chu đáo, có kế hoạch cơ động, di chuyển chặt chẽ. Xác định nhiều đường cơ động, có đường chính, đường dự bị, đường nghi binh và tổ chức ngụy trang tránh địch trinh sát phát hiện.

Cơ động phòng tránh nhanh và đánh trả địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao là gì?

+ Triệt để tận dụng ưu thế địa hình tự nhiên để cải tạo và xây dựng công trình phòng tránh theo ý định chiến lược chung trên toàn quốc, trên từng hướng chiến dịch, chiến lược và cụ thể trên từng địa bàn, khu vực phòng thủ địa phương.

+ Kết hợp chặt chẽ giữa phòng tránh với đánh trả và với các biện pháp phòng chống khác để tạonên sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù


Đánh trả địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao là gì?

- Đánh trả là biện pháp tích cực nhất, chủ động nhất để bảo vệ mục tiêu, bảo vệ nhân dân, bảo toàn lực lượng chiến đấu. 

- Để đánh trả địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao cần:

+ Đánh trả tiến công bằng vũ khí công nghệ cao của địch nhằm tiêu diệt, phá thế tiến công của địch, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của đất nước, bảo vệ nhân dân.

+ Đánh trả phải có trọng điểm, đúng đối tượng, đúng thời cơ; đánh trả địch bằng mọi lực lượng,mọi loại vũ khí, trang bị; thực hiện đánh rộng khắp ở các độ cao, các hướng khác nhau cả trên không, trên mặt đất, mặt nước.

+ Vận dụng linh hoạt các hình thức tác chiến, chiến thuật, phương pháp hoạt động chiến đấu phù hợp với từng lực lượng, điều kiện địa hình, thời tiết và tình hình địch. Kết hợp chặt chẽ giữa đánh địch với cơ động, ngụy trang, nghi binh, phòng tránh bảo tồn lực lượng.

Hoàng Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question