image hoi dap
image hoi dap

Có mấy cách xác định tọa độ trên bản đồ địa hình quân sự? So sánh tọa độ ô 4 và tọa độ ô 9

icon-time30/11/2023

Câu hỏi: Có mấy cách xác định tọa độ trên bản đồ địa hình quân sự? So sánh tọa độ ô 4 và tọa độ ô 9, nêu các trường hợp sử dụng tọa độ ô 4 và ô 9?


Cách xác định tọa độ trên bản đồ địa hình quân sự

Có 5 cách xác định tọa độ trên bản đồ địa hình quân sự:

- Tọa độ sơ lược

- Tọa độ ô 4

- Tọa độ ô 9

- Tọa độ chính xác của 1 điểm

- Tọa độ cực.

Cách xác định tọa độ trên bản đồ địa hình quân sự

So sánh tọa độ ô 4 và tọa độ ô 9

 Ô 4Ô 9
Giống nhau- Là loại toạ độ xác định một vị trí, một địa vật, mục tiêu nào đó
Khác nhau- Tọa độ có 4 số 1 chữ
- Trong phạm vi 1/4 ô vuông km
- Cách xác định: Chia ôvuông toạ độ sơ lược thành 4 phần bằng nhau, đánh dấu bằng chữ cái in hoa A, B, C,D từ trái qua phải từ trên xuống dưới.
- Tọa độ có 4 số 1 chữ
- Trong phạm vi 1/4 ô vuông km
- Cách xác định: Chia ô vuông toạ độ sơ lược thành 4 phần bằng nhau, đánh dấu bằng chữ cái in hoa A, B, C,D từ trái qua phải từ trên xuống dưới.
Trường hợp sử dụngTọa độ 4 ô được sử dụng khi cần xác định một vật trong ô vuông toạ độ có nhiều mục tiêu tính chất giống nhau, nếu chỉ dùng toạ độ sơ lược thì sẽ dễ nhầm lẫnTrong ô vuông toạ độ có nhiều mục tiêu tính chất giống nhau, nếu chỉ dùng toạ độ sơ lược và tọa độ ô 4 thì sẽ dễ nhầm lẫn, vậy nên tọa độ 9 ô dùng để xác định chính xác hơn mục tiêu trong ô vuông tọa độ.
Hoàng Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question