image hoi dap
image hoi dap

Có mấy nhóm sắc tố quang hợp? Hệ sắc tố có vai trò gì?

icon-time9/5/2024

Có mấy nhóm sắc tố quang hợp?

- Hệ sắc tố quang hợp ở thực vật nằm trên màng thylakoid, gồm có:

+ Chlorophyll (diệp lục)

+ Carotenoid (nhóm sắc tố phụ tạo màu vàng, cam, đỏ gồm có carotene và xanthophyl)

- Có hai loại chlorophyll chủ yếu là:

 + Chlorophyll a: trực tiếp tham gia vào quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học được tích trữ trong ATP và NADPH.

 + Chlorophyll b.

Có mấy nhóm sắc tố quang hợp? Hệ sắc tố có vai trò gì?

Hệ sắc tố có vai trò gì?  

- Hệ sắc tố quang hợp chỉ hấp thụ ánh sáng trong phó ánh sáng nhìn thấy: 

 + Carotenoid hấp thụ ánh sáng chủ yếu ở vùng xanh tím, sau đó, truyền năng lượng ánh sáng đã hấp thụ được cho chlorophyll.

 + Chlorophyll hấp thụ ánh sáng chủ yếu ở vùng xanh tím và đỏ, chuyển năng lượng ánh sáng hấp thụ được cho các phản ứng quang hoá để hình thành ATP và NADPH.

- Các sắc tố quang hợp hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng theo sơ đó: Carotenoid → Chlorophyll b→ Chlorophyll a→ Chlorophyll a ở trung tâm phản ứng.

Hoàng Như Quỳnh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question