image hoi dap
image hoi dap

CuCl2 (kết tủa không, điện ly mạnh hay yếu, mindmap)

icon-time13/1/2024

Tổng hợp kiến thức về CuCl2: Cấu tạo phân tử, Tính chất vật lí, hóa học, phương pháp điều chế, ứng dụng, Mindmap giúp học sinh ôn tập, bổ sung kiến thức


Đồng (II) clorua ( CuCl2) là gì ?

- Khái niệm: Đồng (II) clorua là một hợp chất vô cơ hấp thụ hơi nước để tạo thành hợp chất ngậm 2 nước màu lục lam. Đây là một chất rắn màu nâu và có khả năng hút ẩm tốt với công thức hóa học được ký hiệu là CuCl2

- Cấu tạo phân tử:

CuCl2 (kết tủa không, điện ly mạnh hay yếu, mindmap)

 - Người ta thường sử dụng CuCl2 để khử trùng, bảo quản thực phẩm và sản xuất giấy.


Tính chất vật lý

- Đồng (II) clorua là một hợp chất rắn có màu vàng nhạt hoặc màu nâu đỏ, dựa vào dạng tinh thể.

- Ở khoảng 620 độ C sẽ nóng chảy và điểm sôi là khoảng 993 độ C.

- Đồng (II) clorua có khối lượng riêng là 3,386 g/cm3 và có tính hút ẩm cao.

- Khi tiếp xúc với không khí, nó có thể hấp thụ độ ẩm và chuyển thành dạng màng mỏng của CuCl2.H2O.


Tính chất hóa học

- Cho Đồng (II) clorua tác dụng với dung dịch bazơ:

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)4 + 2NaCl

CuCl2 + Ba(OH)2 → Cu(OH)4 + BaCl4

- Tác dụng với kim loại đẩy đồng ra khỏi muối:

Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2

Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

- Cho Đồng (II) clorua tác dụng với muối:

AgNO3 + CuCl2 → Cu(NO3)2 + 2AgCl

CuCl2 + FeCl2 → CuCl2 + Fe

- Tác dụng với axit tạo ra muối mới:

CuCl2 + 2HCl →  CuCl + HCl

CuCl2 + H2SO4 →  CuSO4 + HCl


Đồng (II) clorua ( ) là chất điện ly mạnh hay yếu ?

- Đây là một chất điện ly mạnh vì đồng (II) clorua trải qua quá trình phân ly thành các ion trong dung dịch nước như phương trình dưới đây:

CuCl2  → Cu2+ + 2Cl- 


Đồng (II) clorua ( CuCl2) có kết tủa không ?

- Khi ta trộn dung dịch chứa Cu2+ với dung dịch NaCl thì CuCl2 có thể kết tủa dưới dạng tinh thể màu trắng


PTHH thường gặp

 CuCl2 → Cl2 + Cu

 H2S +CuCl2 → CuS + 2HCl

CuCl2 + H2O → CuO+ 2HCl

 NH3 + CuCl2 →  H3Cl2 + Cu


Phương pháp điều chế

- Điều chế bằng cách trộn đồng oxit (CuO) với acid clohidric để tạo ra CuCl2 và nước:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

- Đồng (II) clorua có thể được điều chế bằng cách trộn đồng với acid clohidric sinh ra CuCl2 và khí hidro:

Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

- Một số phản ứng điều chế đồng (II) clorua là:

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O.

 CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 + BaSO4↓.


Dấu hiệu nhận biết

 - Sử dụng dung dịch AgNO3 cho vào chất thử sau phản ứng thu được dung dịch có màu xanh và xuất hiện kết tủa trắng thì đó là CuCl2 như phương trình sau:

AgNO3 + CuCl2 → Cu(NO3)2 + 2AgCl


Sơ đồ tư duy của Đồng (II) clorua ( CuCl2)

Sơ đồ tư duy của Đồng (II) clorua ( CuCl2)
Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question