image hoi dap
image hoi dap

Cùng bạn bình chọn: Mở bài hấp dẫn, Hình ảnh so sánh đẹp,...

icon-time28/2/2024

Bài 7: Chợ Tết

Câu 4 trang 67 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Cùng bạn bình chọn.

Trả lời

- Mở bài hấp dẫn.

- Hình ảnh so sánh đẹp.

- Hình ảnh nhân hóa sinh động.

- Kết bài ấn tượng.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question