image hoi dap
image hoi dap

Đặt 1 - 2 câu với từ ngữ chứa tiếng kết có nghĩa là gắn bó.

icon-time25/2/2024

Bài 8: Mùa thu

Câu hỏi 4 trang 39 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Đặt 1 - 2 câu với từ ngữ chứa tiếng kết có nghĩa là gắn bó.

Trả lời ngắn gọn

Những người chiến sĩ luôn đoàn kết, yêu thương nhau.

Trả lời hay nhất

Anh em một nhà phải đoàn kết, yêu thương nhau. Bạn bè phải luôn gắn kết, giúp đỡ nhau.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question