image hoi dap
image hoi dap

Đặt câu hỏi cho những từ ngữ in đậm trong các câu sau

icon-time27/2/2024

Bài 3: Xôn xao mùa hè

Câu 2 trang 18 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Đặt câu hỏi cho những từ ngữ in đậm trong các câu sau:

a. Đám trẻ con chạy ùa ra sân.

b. Món ăn mà em thích nhất là phở bò.

c. Những đám bắp cải, su hào xanh non mơn mởn.

Trả lời

a. Đám trẻ con làm gì?

b. Món ăn mà em thích nhất là gì?

c. Những đám bắp cải, su hào thế nào?

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question