image hoi dap
image hoi dap

Đố bạn về các loại cây, quả bằng từ ngữ chỉ đặc điểm

icon-time27/2/2024

Bài 2: Độc đáo Tháp Chăm

Câu hỏi: Đố bạn về các loại cây, quả bằng từ ngữ chỉ đặc điểm

Trả lời ngắn gọn

Da cóc mà bọc bột lọc, bột lọc mà bọc hòn than: Quả nhãn.

Trả lời hay nhất

Vỏ xanh, nước ngọt, mọc thành buồng: Quả dừa.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question