image hoi dap
image hoi dap

Đoạn đầu tiên của bài đọc cho biết bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là người như thế nào?

icon-time26/2/2024

Bài 2: Bác sĩ của nhân dân

Câu 1 trang 14 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Đoạn đầu tiên của bài đọc cho biết bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là người như thế nào?

Trả lời ngắn gọn

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ thầy thuốc Việt Nam.

Trả lời chi tiết

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được miêu tả là một tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ thầy thuốc Việt Nam trong đoạn đầu tiên của bài đọc. Qua đó chúng ta có thể thấy được rằng ông là một người có đức tính cao đẹp, tâm huyết nghề nghiệp của mình và tinh thần trách nhiệm với sức khỏe, cũng như sự sống của bệnh nhân. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã trở thành một trong những bác sĩ hàng đầu của Việt Nam và được người dân yêu mến, kính trọng.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question